Back

ⓘ Tarım - Tarım, Organik tarım, Avrupa Birliğinin Ortak Tarım Politikası, Gıda ve Tarım Örgütü, Kapsamlı tarım, Yoğun tarım, Çinde tarım, Havzası, Iranda tarım ..



                                               

Tarım

Tarım veya ziraat, bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretilmesi, bunların kalite ve verimlerinin yükseltilmesi, bu ürünlerin uygun kosullarda muhafazası, islenip değerlendirilmesi ve pazarlanmasını ele alan bilim dalıdır. Diğer bir ifade ile insan besini olabilecek ve ekonomik değeri olan her türlü bitkisel-Hayvansal ürünün bakım, besleme, yetistirme, koruma ve mekanizasyon faaliyetlerinin tamamı ile durgun sularda veya özel alanlarda yapılan balıkçılık faaliyetlerinin tümüdür. Bu bilim dalı bilimsel bilginin yanı sıra özel yetenek ve önsezi gerektirir. Uygulamalı bir bilim dalı olup, amacı ...

                                               

Organik tarım

Organik tarım, bitki nöbetlesmesi, yesil gübre, kompost, "biyolojik zararlı kontrolü"nü içeren ve toprak üretkenliğini sağlamada mekanik islemeye dayanan; sentetik gübre, pestisit, hormon, hayvan yem katkıları ve genetiği değistirilmis organizmaların kullanımını reddeden veya sınırlayan tarım yöntemidir. Organik tarımda toprak ve su gibi doğal çevrenin tarım eliyle kirletilmesini engellemek, temiz malzeme ve teknikler kullanılarak üretilen tarım ürünleri ile insan, hayvan ve çevrenin sağlığı üzerinde olumlu katkı sağlamak amaçlanır.

                                               

Avrupa Birliğinin Ortak Tarım Politikası

Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikası Avrupa Birliğinin tarıma sübvansiyon ve tarımın planlanması programıdır. 2006 yılında, toplam AB bütçesinin %46.7sini olusturmaktadır. Bu rakam, 49.8 Milyar Avroya denk gelmektedir. Ortak Tarım Politikası; doğrudan sübvansiyon ödemeleri, fiyat destek mekanizması ile ekili olan bitki ve arsalara, garantili minimum fiyatları dahil ederek ve AB dısından gelen mallara tarife ve kota uygulanması sisteminin kombinasyonudur. Hali hazırda reformlar yapılmaya devam etmektedir. Ortak Tarım Politikasının amacı, çiftçilere makul bir yasam standardı sağlamak, tüket ...

                                               

Gıda ve Tarım Örgütü

Gıda ve Tarım Örgütü, açlığı yok etmek ve beslenme sartlarını iyilestirmek amacıyla 1943te kurulan ve 1946da Birlesmis Milletlerin uzmanlık kurulusu haline gelen bir örgüttür. Açlığa karsı mücadelede çok yönlü etkinlikleri vardır. Hükûmet ve teknik kurulusların tarımı, ormancılığı ve balıkçılığı gelistirme projelerine aracı ve yardımcı olur. Bu tip konularda ülkeler düzeyinde teknik yardımlar sağlar. Eğitsel projeler gelistirerek, arastırmalar yapar ve seminerler verir. Dünyadaki tarımsal ürünlerin üretimi, tüketimi, ticareti ve depolanması, tabii kaynakların gelistirilmesi, ağaçlandırma g ...

                                               

Kapsamlı tarım

Kapsamlı tarım, yaygın tarım, kaba tarım veya ilkel tarım ; alan büyüklüğüne oranla az miktarda insan gücü, gübre ve anaparanın kullanıldığı tarım yöntemidir. Genellikle koyun ve sığır otlatmak için kullanılmakta olup buğday ve arpa yetistirilmesine de olanak sağlamaktadır. Toprağın yası bu tür tarım alanlarında verimin düsmesine neden olmaktadır. Entansif tarımın her alanda karsıtıdır. Uygulana tarım teknikleri ve yöntemleri basittir, birim alandan ve hayvan basına alınan verim düsüktür. Üretimde geleneksel yöntemler kullanılır. Toprağın ucuz ve bol olduğu, nüfusun fazla olmadığı bölgeler ...

                                               

Yoğun tarım

Yoğun tarım ya da entansif tarım, en yüksek verimin alınabileceği sekilde uygulanan tarım metodudur. Modern tarım sistem ve teknikleri kullanılır. Teknik ve bilimsel tüm önlemler alınır. Tarımın eski tekniklerle, yapıldığı ekstansif tarımın tersidir.

                                               

Çinde tarım

Çinde tarım, 300 milyondan fazla çiftçiye is veren oldukça önemli bir sektör. Özellikle tahılların üretimiyle Çin, çiftlik üretiminde dünya çapında birinci sırada yer almaktadır. Çindeki tarım sektörü kapsamında üretilen baslıca ürünler pirinç, buğday, patates, sorgum, yer fıstığı, çay, darı, arpa, pamuk, yağlı tohum, domuz eti ve balık. Ekonomik Kalkınma ve Isbirliği Örgütü tahminlerine göre tarım sektörü, ülkenin gayri safi yurt içi hasılasının %15ini olusturur ve toplam is gücünün %40ını temsil eder. Çiftlikler halihazırda otuz yıla kadar uzanabilen kiralik anlasmalarıyla çiftçilere kir ...

                                               

Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı

Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaskanlığına bağlı olarak çalısan, tarım ve orman islerinden sorumlu olan bakanlık. Gıda, Tarım ve Hayvancılık ile Orman ve Su Isleri bakanlıklarının teskilat ve görevlerine iliskin yasal düzenlemelerin yürürlükten kaldırılması sonrasında, 1 sayılı Cumhurbaskanlığı Kararnamesiyle yeniden yapılandırılmıstır.

                                               

Tarım Havzası

Tarım Havzası, 910.000 km² yüzölçümüne sahip Çinin uzak batısında Sincan Uygur Özerk Bölgesinde, doğudan batıya 1.000 km boyunca uzanan büyük bir elips seklinde çökelti havzadır.

                                               

Iranda tarım

Kabaca Iranın toplam yüzeyinin üçte biri tarım için uygundur ancak toprak kalitesinin düsüklüğü ve birçok yerde yetersiz sulama yapılamadığı için birçok yerde tarım yapılamamaktadır. Toplam alanın yalnızca %12sinde tarım yapılabilmektedir ancak tarım yapılan arazinin üçte birinde sulu tarım yapılırken, geri kalanında susuz tarım yapılabilmektedir. Ülkenin batı ve kuzeybatı bölgeleri en verimli topraklara sahiptir. Toplam alanın %35i otlak olarak kullanılmaktadır. Meracılığın büyük kısmı yarı-kurak iklimi olan dağlık bölgelerde ve Iç Irandaki büyük çöllerin etrafındaki sahalarda yapılmaktad ...

                                               

Besleyici film tekniği

Besleyici film tekniği, bitki büyümesi için gerekli olan tüm çözünmüs besinleri içeren çok yüzeysel su akısında kanallar olarak da bilinen su geçirmez bir olukta bitkilerin çıplak köklerinden yeniden dolastırıldığı hidroponik bir tekniktir.

                                               

Birinci Türkiye Ziraat Kongresi

Dünya Ekonomik Bunalımının Türkiye tarımına olumsuz etkileri ve bunun sonucu köylünün daha da yoksullasması devleti tarımda yeni arayıslara itmisti. 1931 yılinda Millî Iktisat ve Tasarruf Cemiyeti tarafından ülkenin tarımsal sorunlarını ortaya koymak ve bu sorunlara çözüm yolları önermek amacıyla l. Ziraat Kongresi toplandı. 5 Ocak 1931de toplanan l. Ziraat Kongresinin hazırlıklarına 1930 yılının Eylül ayında baslandı. Ziraat Odaları tarafından seçilerek, kongreye gönderilen üyelerin yol ve Ankaradaki harcamalarının Özel Idarelerce karsılanması için Iktisat Vekaletinden Ziraat Müdürlükleri ...

                                               

Biyolojik Çesitlilik Sözlesmesi

1992 BM Rio Zirvesi’nde biyolojik çesitliliğin mevcut ve gelecek nesillerin yararına korunmasını ve sürdürülebilir sekilde kullanılmasını hedef alan sözlesmedir. 1992 Rio Çevre Zirvesi’nin en somut sonuçlarından birisi, Biyolojik Çesitlilik Sözlesmesi’nin imzaya açılması olmustur. Bağlayıcı bir sözlesme olan Biyolojik Çesitlilik Sözlesmesi taraflarına bazı yükümlülükler getirmektedir. Bunları kısaca söyle özetleyebiliriz: Ulusal stratejilerin belirlenmesi, bir eylem plan ve programının olusturulması. Biyolojik çesitliliğin acil olarak korunma gereksinimi olan türlere veya mekanlara öncelik ...

                                               

Diggerlar

Diggerlar ya da Kazıcılar Ingiliz Iç Savası dönemindeki bir siyasi hareketti. Hareket üyeleri Protestan inancına bağlı radikal kisilerdir, modern anarsizmin ve tarım sosyalizminin öncülleri olarak da değerlendirilmektedirler. 1649 yılından sonra benzer bir kökene sahip siyasi hareket olan Levellerlardan ayrım noktalarını belirginlestirmek için Gerrard Winstanley taraftarları kendilerine önce Gerçek Levellerlar daha sonra da kamusal mülkiyette tarım yapma isteğinden hareketle Kazıcılar demislerdir.

                                               

Drenaj

Drenaj ya da akaçlama, herhangi bir yerdeki suyun doğal veya yapay yollarla uzaklastırılmasına yönelik yapılan çalısmalardır. Insaat, madencilik ve tarım sektöründe uygulamaları mevcuttur.

                                               

Dünya Helal Birliği

Dünya Helal Birliği, Subat 2010 yılında kurulan bir sivil toplum kurulusudur. Dünya Helal Birliğinin en önemli fonksiyonu, tükettiği gıda ve ürünler konusunda tüketicilerde farkındalık olusturmak, doğru bilinçlenmelerine yardımcı olmaktır. 2 ayda bir yayınladığı "Helal Gıda" isimli mecmuası ile hem gıda ve ürünlerdeki tehlikelere dikkat çekmis hem de iyi uygulamaları ön plana çıkarmayı gaye edinmistir. Dünya Helal Birliği, çalısmalarını devlet kurumları ile koordineli sekilde yürütmektedir. TSE, Türkak gibi kurumlarla ilgili alanlarda bilgi ve deneyim alıs-verisi yapmakta ve sahada SMIIC S ...

                                               

Fındık eksperliği

Fındık eksperliği, sadece Giresun Üniversitesi meslek yüksekokulunda okutulan bir bölüm. Ziraat mühendisliğinin fındık kolu olarak adlandırılır. Programın amacı Fındık üretimi ve pazarlanması ile ilgili konularda, ara insangücünü yetistirmektir. Bu programa girmek isteyenlerin biyoloji ile ilgili bu alanda basarılı ticaret ve pazarlamadan, zaman açık havada çalısmaktan hoslanan kimseler bu bölümde rahatlıkla okuyabilir.

                                               

Gossypol

Gossypol, pamuk bitkisinin tohum, yaprak, dal ve köklerinde bulunan polifenolik bir pigment. Toksik bir bilesik olup, kalp, solunum, üreme sistemiyle karaciğerde lezyonlara yol açar.Serbest gossypol toksik" olduğu halde, bağlı formda olanı değildir. Pamuk tohumunun ısıl isleme tabi tutulması gossypolün bağlı forma geçirilmesi içindir.Bu esnada gossypolün form grubu ile lisin ve argininin serbest amino grubu veya sisteinin tiyol grubu etkileserek gossypolü bağlamaktadır. Böylece serbest gossypolün düzeyi % 0.04 altına düsmekte ve olusan konjüge bilesikler çözünmez, sindirilemez, polimerize ...

                                               

Hayvansız tarım

Hayvansız tarım veya vegan çiftçilik, hayvanları veya hayvansal ürünleri kullanmayan çiftçilik yöntemlerinden olusur. Hayvansız yetistiriciler, evcil hayvanları tutmazlar ve ekinlerini gübrelemek için çiftlik hayvan gübresi veya hayvan parçaları gibi hayvansal ürünleri kullanmazlar. Bunun yerine yesil gübre kullanılması vurgulanmaktadır. Hayvansız çiftçilik, organik veya organik olmayan tarım tekniklerini kullanabilir. Bununla birlikte, hayvansız tarımla ilgili en ayrıntılı tartısmalar su anda hayvansız organik çesitlere odaklanmaktadır. Sentetik gübreli endüstriyel tarım hayvansızdır. Ame ...

                                               

Herboloji

Herboloji, otsu bitki bilimi ya da otsu bitkileri inceleyen bilim dalı. Ziraat mühendisliği, botanik ve eczacılığın ilgi ve arastırma sahasına da girer. Ziraat sahasında, tarım alanlarında sorun olan otsu bitkiler, botanik sahasında otsu bitkilerin biyolojisi ve sistematiği, eczacılık alanında ise, otsu bitkilerin farmasotik özellikleri ve insan sağlığında kullanımı gibi konuları içerir. Türkiyede akademik ve resmi anlamda herboloji, ziraat fakültelerinde bir bilim dalı olarak yer almakta ve Zirai Mücadele Arastırma Enstitülerinde sube olarak temsil edilmektedir. Içerisinde baharatlar, kok ...

                                               

Hidroloji (tarım)

Yüzey rezervuarına S gelen su dengesi bilesenleri sunlardır: Isu - Yatay olarak gelen yüzey suyu. Bu doğal su altında kalma veya yüzey sulamasından olusabilir. Rai - Yüzeye dikey olarak gelen su örneğin: yağıs kar dahil, yağıs, yağmurlama sulama Yüzey rezervuarından S çıkan su dengesi bilesenleri sunlardır: Eva - Toprak yüzeyinde açık sudan buharlasma bkz. Penman denklemi Osu - Yüzey akısı doğal veya yüzey drenajı yapay Inf - Sızma, kök bölgesinden toprak yüzeyi boyunca Yüzey suyu dengesi: Rai + Isu = Eva + Inf + Osu + Ws seklinde olup burada Ws toprak yüzeyinin üzerindeki su deposunun değ ...

                                               

Infiltrasyon (ziraat)

Infiltrasyon, yağmur veya sulama sularının toprak profili boyunca yer çekiminin etkisi ile yüzeyden asağıya doğru inmesidir. Her toprağın infiltrasyon kabiliyeti farklıdır. Infiltrasyon üzerinde en önemli etkiyi topraktaki bosluklar yaratır. Topraktaki boslukların olması infiltrasyon hızı ve süresini arttırır. Buna göre bosluğu fazla olan kumlu topraklar, bosluğu daha az olan killi topraklara oranla suyu daha fazla infiltre ederler. Ancak su tutma kapasitesi yönünden killi topraklar daha fazla su tutabilirler.

                                               

Kesif yem

Kesif, kelime olarak "yoğun" ve bazı kaynaklarda "konsantre" yem anlamına da gelir. birim hacimde sindirilebilir besin miktarı fazla selüloz değeri %18 den azdır. Gıda sektöründe besi dönemi uzun hayvanlarda et bağlama süreci bittiğinde yağ depolama artmakta, uzun süre kesif yemle beslenen hayvanlarda daha fazla yağa rastlanmaktadır. Kesim dönemi kısa rastlayan hayvanlar yazın kesilenlere göre daha yağlı olmaktadır. Rasyon bir hayvanın 1 günde yiyeceği yem demektir. Rasyonun %60ını kaba yemler %40ını kesif yemler olusturur.

                                               

Kuru dönem

Kuru dönem, ineklere sağlanması gereken bir hazırlık dönemi olup, sağım doğuma 45-60 gün kala durdurulur. Bunu takiben 2-3 hafta iyi kaliteli kaba yemler verilir. Kesif yem verilmez. Ancak doğuma en az 2-3 hafta kala tekrar bir miktar kesif yem verilmeye baslanmalıdır. Gebe ineklere bu dönemde septisemi asıları, Se ve E vitamini enjeksiyonları ile A,D,Evitamini enjeksiyonları yapılmalıdır. Kuru dönemin ikinci yarısında kesif yeme geçilmezse ve kaba yem sadece saman ise doğumdan sonra ketozis, süt humması, hızlı zayıflama ve kızgınlığın gecikmesi gibi problemlerden biri veya birkaçıyla kars ...

                                               

Nadas

Nadas, araziye bir yılda düsen yağısın, her yıl ürün almaya yetmeyecek kadar az olduğu yerlerde toprağın bir yıl bos bırakma islemidir. Kuru tarım bölgelerinde uygulanır. Nadas islemesi, tarla yüzeyini isleyerek bırakmaya, yapılan isleme nadas islemesi denilir. Nadas tarlanın belli bir zaman bos bırakılması ve bu süre içinde yapılan islemleri ifade eder.

                                               

SARO Çay

1961de kurulan SARO Tea markasının merkezi Angoda, Sri Lankada Ceylon bulunuyor. 4 kıta ve 15ten fazla ülkeye ihracat yapmaktadır. Ana sirket, Sri Lankanın en büyük 3 çay üreticisinden biridir. Yıllık en az iki milyon ton satısı vardır. 1995 yılından Türkiyede satılmaktadır. Seylan çayları arasında ister poset olarak, ister çuval olarak Gaziantep, Diyarbakır, Sanlıurfa, Adana ve Mersin bölgelerinde popülerdir. Aynı zamanda Türkiyede Patenti bulunmaktadır ve merkez ofisi Mersindedir. 1993-1999 yılları arasında Azerbaycanda çok popülerdi. Bir aralar piyasada görünmese de, 2018de Azerbaycana ...

                                               

Soğuğa dayanıklılık haritası

Meteorolojiler tarafından uzun yıllar boyunca toplanan en düsük sıcaklık değerlerinin ortalaması kullanılarak hazırlanan Soğuğa Dayanıklılık Haritası bölgelerde yasanan ortalama kıslara iliskin bilgi verir. Bu konuda çesitli farklı sistenler öngörülmüstür bu sistemlerden en bilineni ABD Tarım Bakanlığı United States Department of Agriculture-USDA Soğuğa Dayanıklılık Endeksi dir.Bu sistemde farklı 12 sıcaklık aralığı için, renklerle bölgelerin durumu haritada gösterilir. Renklerdeki açıklık koyuluk o bölgedeki göreceli daha sıcak ve daha soğuk alanları gösterir.Ilk olarak 1965 yılında ABDde ...

                                               

Su korunumu

Herhangi bir amaç ile kullanılan suyun miktarını azaltarak elde edilen basarımın artırılmasını amaçlayan çalısmaların tümüne su korunumu denir. Diğer bir ifade ile harcanan birim su miktarına göre verimin arttırılmasıdır. Su korunumunun en önemli ayaklarından bir tanesi tarımsal amaçlı sulamaların basarımının arttırılmasıdır. Bunun dısında kent yasamında kullanılan suların verimli kullanılması ve sanayide suyun verimi de su korunumu açısından önemli diğer konulardır.

                                               

Süt sığırlarında kondüsyon skoru

Süt sığırlarının vücut yapılarının 1 ve 5 arasındaki kategoride, zayıf veya asırı yağlı oluslarının değerlendirilmesidir. Kondisyon skorunun düzenli olarak takip edilmesi; sağlıklı ve verimli bir sürünün elde tutulmasını sağlar. Hayvanların çok zayıf veya çok sisman olusu beslenme yetersizlikleri, sağlık sorunları ve sevk idaresinin yerinde olup olmadığını anlamamıza yardım eder. Damızlık düvelerin kondisyonunun izlenerek besleme programları hazırlanması yeterli canlı ağırlık ve yasta ilk kızgınlık göstererek gebe kalmalarını sağlar. Asırı yağlı düvelerde görülen infertilite, güç doğumlar ...

                                               

Tarım bilimi

Tarım bilimi, tarımın uygulanmasında ve anlasılmasında kullanılan doğal, ekonomik ve sosyal bilimlerin bir bölümünü kapsayan, genis bir biyoloji alanıdır.

                                               

Tarım sosyalizmi

Tarım sosyalizmi, tarımsal toplum hayatını sosyalist ekonomik politikalar ile birlestiren sosyoekonomik politik sistemdir. Sosyalist tarım sistemi, üretim araçları üzerindeki devlet mülkiyetine ve kooperatifsel-kolektif mülkiyete dayanmaktadır

                                               

Tarımsal kimya

Tarımsal kimya, tarımsal üretimde, ham ürünlerin yiyecek ve içeceklerde islenmesinde ve çevresel izleme ve iyilestirmede önemli olan hem kimya hem de biyokimyanın dahil olarak incelenmesidir. Bu çalısmalar, bitkiler, hayvanlar, bakteri ve çevreleri arasındaki iliskileri vurgular. Bitkisel ve hayvansal üretim, koruma ve kullanımda rol oynayan kimyasal kompozisyonlar ve değisimleri inceleyen bir bilim dalıdır. Temel bir bilim olarak, test tüpü kimyasına ek olarak, insanların kendileri için yiyecek ve lif elde ettikleri ve hayvanları için beslendikleri tüm yasam süreçlerini kapsar. Uygulamalı ...

                                               

Toprak reformu

Toprak reformu hükûmet tarafından baslatılan ya da desteklenen tarımsal alanların mülkiyetinin yeniden dağıtılmasıdır. Terim sıklıkla çok genis arazilere sahip olan çok az sayıdaki toprak sahibinden bu toprakların alınıp onları isleyen bireylere ya da bu bireylerin olusturduğu kolektif olusumlara verilmesi anlamına kullanılmaktadır. Bu el değisikliği toprak sahiplerinin rızası alınarak ya da alınmadan, tazminat verilerek ya da verilmeden yapılabilir. Bu tazminatın miktarı da sembolik miktarlardan toprağın gerçek değerine kadar değisebilir. Georgistler tarafından savunulan toprak vergisi to ...

Tarım ekonomisi
                                               

Tarım ekonomisi

Tarım iktisadı, temel amacı iktisat biliminin temel ilkelerini kullanarak tarım sektöründeki sorunlara çözümler üretmeye çalısmak olan iktisat dalı. Bu iktisat dalı, tarımda verimi uygun toprak kosulları yaratarak mümkün olan en büyük dereceye yükseltmeye odaklanır.

Teras (tarım)
                                               

Teras (tarım)

Tarım terası, yüksek eğimli alanların tarım yapmak amacıyla basamak biçiminde düzeltilerek ve duvarlarla desteklenerek düzenlenmesine verilen isimdir. Bu sistemin en iyi uygıulayıcılarından biri Inkalardır. Inkalar bu konunun mimarisinde çok gelismislerdi. Wikimedia Commonsta Teras tarım ile ilgili çoklu ortam belgeleri bulunur.

                                               

Akala

Akala, açık kozalı ve yüksek verimli pamuk türü. Türkiyede ekimine 1940larda baslanmıs, kısa sürede yaygınlasmıstır. Yağmura dayanıklı olmadığından olgunlasır olgunlasmaz toplanması gerektiği için, akala türlerini ekimi pamuk tarımında ücretli isçi kullanımını büyük ölçüde artırmıstır.

Gavaj
                                               

Gavaj

Gavaj, Eski Mısırdan beri kullanılagelen kanatlı hayvanları yağlandırma amacı ile zorla beslemeye dayanan bir hayvancılık yöntemidir. Fransız mutfağına ait çesitli yemeklerin hazırlanmasında bu yöntem ile beslenmis hayvanların etleri kullanılır.

Silo
                                               

Silo

Silo, toptan malzemelerin korunduğu, saklandığı veya depolandığı bir yapıdır. Genelde tahıl, kömür, çimento, karbon siyahı, gıda ürünleri, dıskı ve talas gibi malzemeleri depolamak için kullanılır. Günümüzde üç yaygın türü kullanımdadır: kule silolar, sığınak silolar ve torba silolar.

Tarım politikası
                                               

Tarım politikası

Tarım politikası, yerli tarım ile ilgili bir dizi yasayla yabancı tarım ürünlerinin ithalatını açıklar. Hükûmetler yerli tarım ürünü pazarında belli bir hedefe ulasmak için tarım politikaları uygularlar. Garantili arz seviyesi, fiyat istikrarı, ürün kalitesi, ürün seçimi, arazi kullanımı ve istihdam gibi çıktılar içerebilir.

Uluslararası buğday üretimi istatistikleri
                                               

Uluslararası buğday üretimi istatistikleri

Asağıdaki tabloda yer alan Uluslararası buğday üretim miktarları, FAOSTAT verileri kullanılarak olusturulmustur. Tablodaki üretim miktarları milyon tondur.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →