Back

★ Türk dilleri - dil ..Türk dilleri
                                     

★ Türk dilleri

Sibirya ve Çinde Türk dilleri, Doğu Avrupadan batıya uzanan bir alan olan 35in dışında ev sahipliği yapan aile ve dil içinde yaşayan dili biliyorsunuz. Toplamda, yaklaşık 180 ila 200 milyon kişi, Türk Dili tarafından konuşulan Türk dillerinin en yaygın konuşulanıdır ve konuşan 40i Türk üyesi bu dili konuşmaktadır. Bu dil Azerbaycan, Özbek, Uygur, kazak, Türkmen ve Tatar tarafından takip edilmektedir.

Tüm Türk dilleri Türkçe olarak adlandırılan varsayımsal proto-dilden türetilmiştir. Ailenin kendisi Oğuz, Kıpçak, Karluk Sibirya kollarını örten ve kamış bloğu ile serbest blok tahsis edilir.

Diğer dillerden farklı kılan önemli bir özellik, Türk Dili, konuşmacılar uzun zamandır göçebe olarak yasamislig ve buna bağlı olarak, bu dillerden her zaman birbirlerinden etkilenirler. Çok sayıda Türkçede ortak kelimeler vardır ki, aynı şeyi ifade etmek için kullanılırlar, her zaman aynı cümle yapısı olarak kalırlar ve farkında olurlar. Türk dilinin dalları veya Çağdaş Türk Lehçeleri olarak adlandırılırlar. "Dil "ve" lehçe tartışmalarına bakın

                                     

1. Tarih. (Date)

Yüzyıllar boyunca başta Farsça, Slav ve moğolca olmak üzere birçok alanda Türkçe konuşan halklar farklı toplumlarla etkileşime girmiştir. Geniş bir tarihe yayılan ve önemli ölçüde etkileyen Türk dilinin etkileşim süreci, diğer dilleri de benzer şekilde etkiledi. Bu nedenle, Türk dilinin tarihsel gelişiminin bazı yönleri ve Türk dillerinin sınıflandırılmasında bir dizi dil, bu nedenle birden fazla sistemden oluşuyordu. Şu anda, samoylovik genetik sınıflandırmanın sınıflandırma sistemi en yaygın olarak kabul edilmektedir, ancak ayrıntılarda tartışmalar vardır.

Sümer çivi yazısı tabletleri, Moğolistan ve Çin gibi coğrafyalarda, Avrupanın ortasından, Sibiryadan Kuzey Afrikaya, Hindistana ve Türk Dil tarihinin arenasının dışında olduğunu biliyorsunuz. Günümüzde Asya ve Avrupa kıtalarında konuşulan ve yazılı Türk Dili ve tarihsel süreçleri kendi lehçelerini kapsamaktadır.

19.yüzyılın sonlarına doğru, Ural-Altay dil ailesinin Fince, Macarca ve Samoyed dilleri olarak da bilinen Altay dilleri, Türkçe, moğolca, Mançu-Tungus, Korece ve Japonca dilleri Finno-Ugric dilleri olarak adlandırılan araştırmalarla yoğunlaştı. Bununla birlikte, 20.yüzyılın ikinci yarısından bu yana yapılan araştırmalar ve Ural Altay dil ailesi, Dilbilim bulabileceği fikrini geliştirmeye başladı. Fince, Macarca ve diller, Samoyed, Türkçe, moğolca, Mançu-Tungus, Japonca ve Korece dilleri arasında benzerlikler vardı, ancak ortak bir kaynak dilden miras kalan bu benzerlikler bir dil ailesi oluşturmak için yeterli bir dil unsuru içermiyordu.

Altay dil ailelerinin gösterdiği hipotez için bilimsel kanıt standartlarının karşılanması, modern dil eksikliği ve zamanla Moğol ve Türk ayrismaka yaklaşmak yerine, Altay dil ailesinin bulgularının 1950den beri bilim adamları tarafından genel kabul görmesine yol açtığını göstermektedir. Bugün, Türk Dili kendi dil ailesi olarak kabul edilir.

Türk yazı dilinin tarihi, VII. ve VIII. yüzyıllarda Orhon Vadisinde dikilen yazıtlarla başlar. Hem dili hem de en işlek olan Orkhon yazıtları, gelişmiş joker karakterlere ihtiyaç duyan komşu ülkelerdeki çeşitli kaynaklardan gelen bilgilerle birlikte kullanılır, Türkçe yazı dili tarihe geri döner, çok daha fazlasının başlangıcı. Yakın vadede yeni Türk yazı dilinin tarihini okumak, daha fazla geri almanızı sağlayacaktır. 4. yüzyıl Türk AGİT MS yıllıklarında bir Hun ile Çin iki dizeleri fikri hakkında birkaç kelimedir. Ancak ilk büyük metinlerde tonyukuk 725, 732 731 tigin ve bilge Kağan Göktürk adlı edebi bir metinin niteliği, parşömenlere dikilmiş olan kolun adıdır. Divanü lügatit-Türk 1072 Türk dilinin ilk sözlük ve dilbilgisi kitabı. Kaşgarlı Mahmud tarafından yazıldı. Yaklaşık 9 bin kelime içeren iz sadece bir sözlük, sadece bir gramer kitabı değil, aynı zamanda Türkçe yazılı Dil ve lehçenin de tartışıldığı gibi, kültürel değerlerin kaynağı olan folklorik anıtsal bir kayıttır. Kaşgarlı Mahmut, Karahan, Uygur, Oğuz, Kıpçak ve diğer ilgili toplulukların varlığını bir araya getirerek Kırgız üzerine yazılmış divanü lügatit-Türk eserlerine isim vermiştir. Diliniz ve ağzınız yirmiden fazla Kaşgarlı Mahmut ismiyle yazılıyor Türkçe toplaması bilim bir gerçeği ortaya koyuyor. Ortak dilin unsurları büyük ölçüde kendi içsel gelişimlerine dayanıyor bu makalede yazılı Dil ve diller resmi diller tarafından devam ediyor ve diller bugün haline geldi.

                                     

2. Coğrafi dağılım. (Geographical distribution)

Türk dilleri Doğu ve Güneydoğu Avrupa, Batı, Orta ve Kuzey Asya gibi geniş bir coğrafi alana yayılmıştır. Bu bölge Balkanlardan Çine, İrana ve Kuzey Denizine kadar uzanır. Asyada en az bir Türk Dili konuşulan yaklaşık otuz ülke, konuşmaya değer. Ayrıca Almanyada yaklaşık 1.8 Türkçe konuşabiliyorum.

Alman kökenli bir Rus türkolog W. Radloff, dünya dilleri arasında Türk dilinin geniş bir alanından başka bir dilden daha fazlasını bildiğini belirtti.

Türkolog, 19. yüzyılda. H. Vambery, yaptığı gezi sırasında Türk dilinin genişliğinin, Balkanlardan bir kişi gördüğünü ve mançuryaya yolculuk yapacak olan Türk dilini bilip bilmediğini, çünkü bu topraklarda seyahatin çoğunun en güncel Türk dili olduğunu söyledi. Bugün, bu alan daha da genişledi. Özellikle 1960lardan bu yana, Türklerin göçü ve okumaları da dahil olmak üzere çeşitli nedenlerle çalışan sanayileşmiş Avrupa ülkeleri, Türk dilinin Balkanların ötesinde Atlantik Okyanusu kıyılarına yayılmasının bir sonucu olarak ulaşmıştır.

Eski Sovyetler Birliği bagimsizlasmis Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan gibi Türk Cumhuriyeti, Balkan ülkeleri, Rusya, İran, Irak, Afganistan gibi Türkiye Cumhuriyetinin durumda da en azından son bin yıl içinde Orta Doğu ve Orta Asyada Türk Dili, yoğunluğu ve sakinleri, dil, konuşma ya da Çin gibi Devletlerde dil, yazılı dil yazılı, bir kolu yirmi bölünmüş olarak yaşıyor.

Osmanlı İmparatorluğunun yeni çağı ve Orta Çağ gibi önemli coğrafyalarda siyasi birimleri kapsayan Altınordu Devletinde yaşayan Türk toplumları, 20. yüzyılın ilk çeyreğine kadar etkili olan klasik Osmanlı ve Çağatay dili ile yazılmış bir ulusal edebiyat karakteri ve yazılı edebiyat güçlü bir birleştirici geliştirmiştir. Miras dilinin önemli bir bölümünü oluşturan kelimeler, Atasözleri, deyimler ve Türk topluluklarının dillerinde yaygın olan temel kavramlar.

Butunlestiric bu özelliği Türk dilinin ve ortak konuşulan dilin ağzında yazmanın eşidir farklı lehçelerdeki farklılıkların, farklı dillerde konuşulan Arapça, Çince, Hintçe veya duruma benzer. Eşinizin ağzı bu dillerin pek çok farklı dilinde büyüyor, alt kısmı tek bir dildir ve bu nedenle, Sovyetler Birliğinin Türkçe ve yazılı dili yapay olarak artirilmis koşulları altında özel siyasi farklılıklara ayrılmıştır. Bu yazıda Türkçe, Azerice, Türkmen, Özbek, kazak, Kırgız, tatarca, Başkurtca, Uygurca Gagavuzca, Karakalpakca, Kumukca, Karaçay-Balkar, Nogayca, Hakasca, Altayca, Tuvinian, Çuvaşça ve yakutca dilleri bulunmaktadır.

Öte yandan, Türkiye Cumhuriyetinin çoğunluğu, yaklaşık 6 milyon Türk kökenli vatandaşa yerleşen ulusal ve Avrupa Birliği ülkelerinde bireyler bulunmaktadır. Avrupa Birliği üyesi olmayan bazı Avrupa ülkelerinde önemli bir Türk nüfusu var. Bu, nüfusun önemli bir bölümünü yaşadıkları ülkenin vatandaşıdır. Batı Avrupada, özellikle Almanyada, bu ülkenin vatandaşı olarak, birçok Türk yaşıyor. Makedonya, Kosova gibi diğer ülkelerde yaşayan Türk nüfusunun, tüm Avrupa kıtasında 7 milyonu aştığına inanılıyor. Bütün bu dil Avrupadaki Türk nüfusudur. Bu ülkelerde Türkler tarafından yayınlanan gazete, dergi, Kitle İletişim Araçları Türkçe dilini kullanır.

Kuzey Afrika ülkeleri ve Arap Yarımadasının çeşitli dönemlerinde, Güney ve Kuzey Amerika kıtasında, Amerika Birleşik Devletleri ve Avustralya da dahil olmak üzere çeşitli ülkelerde, NLP, bugün dünyanın dört bir yanında yaşayan Türk Dili sayesinde, konuşulan dil konumuna ulaşmıştır. Uydu radyo ve televizyon yayınlarında, Ağ yayın aşamasında, yurtdışında yayınlanan makalelerimiz ve dergilerimiz, eğitim kurumları ve kurslar aracılığıyla bugün, Türk Dili, dünya üzerinde etkili bir şekilde işlev gören bir konuma ulaşmıştır.

Farklı siyasi yönetimler altında günümüz dünyasının haritasına bakıldığında, ancak birbirine çok benzeyen dilleri konuşan ve Türk asıllı dilde çok benzer olan ve aynı zamanda çok büyük ölçüde kültürel benzerliklere sahip olduğu bilinen bir gerçektir. Halk Anadoluyu, Balkanları, Orta Doğuyu, Kafkasyayı, hatta orta Asyayı aktif olarak dinlediği söyleniyor. Türk mutfağı, Sibiryadan Çine, Orta Asyadan Anadoluya kadar uzanan popüler bir mantı ve degisse yemeğidir. Nasreddin Hoca şöhreti ve Türk kökenli halklar arasında yayılması ve komşu ülkeler arasında aynı topraklarda yaygınlaşmıştır. Bununla birlikte, formun özellikleri arasındaki en çarpıcı benzerlik, Türkçe kelime dağarcığında ve konuşmada kendini gösterir.

Dünyanın birçok ülkesinde bağımsız olarak yapılan akademik Türkoloji çalışmaları, Türk dilinin sonuçlarına göre, ölçeklerin Sözlüğü, bilime göre verilere göre birbirinden ses eşdeğeri, sözcüksel kelimeler şeklinde sıralanır. Yabancı dillerden ödünç alınan temel olmayan kelime dağarcığı yok, Türk Dili kendi yoluyla başka bir iletişim aracı koymadan topluluklar arasında birbirleriyle iletişim kurabilir.

İsimlerdeki, zamirlerdeki ve fiillerdeki sayıların tüm bu yazılı dilleri ve lehçeleri yaygındır. Atlantik Okyanusu kıyılarından Çine uzanan bir ülkede 220 milyon insan bir, iki, üç, dört / haksız fiil, beş, altı, yedi / yeddi / ceti, sekiz, dokuz / aç değiliz, ön sayar. Birkaç sayıyı adlandırmak için, tam bir ortaklığın isimlerinde bir değişikliğin küçük sesi hariç tüm sayılar. Lehçeler arasındaki farklar sesteki genel farklılıklardır ve başka bir deyişle düzenli olarak görülür.

Türkçede fiilin dillerinin, hem ortaklığın hem de ortaklığın büyük ölçüde olduğu bilinmektedir. Mevcut örneklere ek olarak, birbirinden Türkçe yazılı kelimeler, tek bir sesin bile değişkenliği ile bölünmüştür. Türk dilinin arması, kendilerinden bağımsız sınırları olan ülkelerde yazılı dil olarak kullanılmak üzere, birbirinden bağımsız olmayan diller söz konusu olduğunda kabul etmenizi sağlar.

Yapı, bu dillerin sözdizimini aynı özellik ile göstermektedir. Tamlayan tamlan her zaman isim cümlelerinden önce gelir. Cümledeki elemanların sırası şöyledir:

konu kompleman yüklemi

şeklinde. Gagavuzca ve lehçe gibi Türk dillerinin sözdiziminin benzerliğini karayca dışında az gösterir.

                                     

3. Sınıflandırma. (Classification)

"Ağızlar, onunla birlikte yazılı dilin bozuk bir şeklidir, ancak nesiller boyunca kendi dilini ve değerlerini bağımsız olarak yaşamaya devam etti. "Bugün Anadolunun birçoğunda köy, oba, dağ, nehir vb. isimler, Türk çocuğu, urug ve soya buna atfedilir, çünkü eski Türk eski gelenek ve Göreneklerinin hatıralarını korumuştur kalkmamis de silinir. Özellikle aksan ve ağız malzemesi bakımından Türk kabileleri Türk urug ve benzeri, Türk Dili tarihinde unutulmaz hizmetler vardır.

                                     

3.1. Sınıflandırma. Sınıflandırma problemleri. (Classification problems)

Dilin benzerliği, tarih ve birbirleriyle temas kurmaları, çünkü Türk dilinin grup halinde sınıflandırılması kolay değildir. Ayrıca geçmiş Türk halkının göçebe yaşam tarzı, coğrafi sınırların çizilmesini zorlaştırıyor. Böylece farklı sınıflandırmalara rastlamak mümkündür. Sınıflandırmasının çoğu bilim adamı Aleksandr samoylovic 1922de Rus dili üzerine kurulmuştur. Sınıflandırma, genel olarak dil ailesinde genetik bilgiye dayalı olarak gerçekleştirilmiştir, ancak grubun coğrafi dağılımı Türk dilinde daha büyük bir rol oynamaktadır.

                                     

3.2. Sınıflandırma. Sunduğumuz ana alanların ayrılması. (Separation of the main areas that we offer)

Çuvaş dili zaten Türk dilleridir, diğer on eski Bulgar bolgarca ile birlikte daha uzak bir şube inşa edilmiştir. Bazı bilim adamları, diğer Türk dillerinden farklıdır, çünkü Çuvaş Türk dilini tanımıyorlar. Bu büyük fark, diğer Türk dillerinden kaynaklanıyorsa, henüz erken ayrılıp yanitlanamamış olup olmayacağı sorusudur. Bu fark sonunda diğer Türk dilleri / - z / / - r / ile biten kelimeler ile bitmelidir:

Çuvasca "tahar", ama Nogayca "togiz" – "dokuz" Çuvasca "kör", ama Türkçe "köz"

Rusyanın Avrupa kesimindeki çuvaş halkı, Çuvaşistan, Moskovanın doğusunda 1 milyon kişi tarafından konuşuluyor. Toplam 1.8 milyon ve baskurtista Tataristan konuşmacı figürü ile. Cuvas Hıristiyan-Ortodoks ve Kiril alfabesi, Çuvaş dergileri, Gazeteler, radyo ve televizyon programlarını kullanıyorlar. Kendilerini kültürel ve tarihsel olarak, kendilerini Volga Bulgarlarının torunları olarak görüyorlar.                                     

3.3. Sınıflandırma. Ayırma halaccanin. (Halacca of separation)

Halaç, diğer Türk dillerinin geri kalanından uzak bir dildir. Gerhard dilbilimciler Doerferin Halaç görüş, Türk dilleri argu grubunun son üyesidir. Türk-I eskilerden çok erken ayrıldı ve 13. yüzyılda İranda, Pers-konuşmacılar etrafında çevrili kaldı. Bu nedenle, 2005 yılında Etnologun iddia ettiği gibi, Azerbaycan ile yakın bir ilişki var. Halaç, bugün IRA ve akar illerinde 40.000 kişi tarafından konuşulan Kom, en ilginç ve İranlı Türk dillerinden biridir. Diğer diller etkilenmemiş ve farsçadan ayrı kalsa da, ana parçalardan uzak kalmıştır. Ancak, ses Farsçaya benzer.

                                     

3.4. Sınıflandırma. Diğer ayrımlar. (Other distinctions)

Diğer dört grup ise Türk dillerinin bugünkü coğrafi dağılımına göre, eski kabilelerin dağılımına göre siniflendirilmiştir. Böylelikle,

 • Kıpçak: Kuzeybatı Türk Dili.
 • Oğuz Türkçesi: Güneybatı Türk Dili.
 • Uygur: Güneydoğu Türk Dili.
 • Sibirya Türk dili olarak adlandırılırlar.

Çok uzun süre ayrıldıkları ve diğer Türk dillerinden farklı oldukları için yakut dolganca. Zamanla, bu diller Aryan ve Moğol dillerine daha yakındır, diğer dillerde Arapça ve Farsça kelimeler değildir.

Müslüman Türk halklarının dillerinin benzerliği, İslamın Arapça ve farsçadan etkilenmesi ile payına sahiptir. Eski Sovyetler Birliğinde rusçadan canlı etkilendi.

Özellikle Tanzimat döneminden sonra, Türkçe, Fransızca bu terimden çok şey aldı. Bunlara ek olarak, son zamanlarda İngilizceden Türkçeye birçok kelime, ancak Atatürk tarafından Cumhuriyetin kurulmasından sonra tdkni ile birlikte Türkçenin kurulmasının özüne dönme süreci başlamıştır.                                     

3.5. Sınıflandırma. Modern dil bilimlerinin sınıflandırılması. (The classification of the sciences modern language)

En son verilere göre, 2006 konuşmacısına göre verilen Türk Dil grubu sayılarının sınıflandırılması aşağıdaki şekilde yapılır:

Ana Türk Dili

 • Bolgarca ölü çuvaş 1.8 milyon, Hunca ölü Avaric.
 • Ogurca veya Bolgarca. (Ogurca or Bolgarca)
 • Güney: 14-16 milyon, kazak, Kırgız $ 5.2 milyon, Karakalpakca 400.000, Nogayca 70.000, sibirca 200.000.
 • Kuzey: Tatar 7.8-8.8 milyon, 2.2 milyon başkurtca.
 • Kuzeybatı Kıpçak Türkçesi. (Northwest Kipchak Turkish)
 • Batı: Kırım-Tatar 500.000, Kumikca 280.000, Karaçay-Balkar 250.000, Karaimce ölüyor, kumanca ölüyor.
 • Türk-i Kadim ortak isim olarak kullanılır.
 • Salar: 60.000 Salarca.
 • Doğu: Türkmen 6.8-8.5 milyon, Horasan 400.000 Türk.
 • Güney-Batı Türkçesinde Türk Oğuz.
 • Batı: 77 milyon 83 milyon konuşmacı ile ikinci dil olarak Türkçe, Azerice 35-40 milyon, 400.000 gagavuzca.
 • Güney: kasgayca 1.5 milyon, Afsarca 300.000, Aynallu dili 7.000, Sonkori.
 • 20-25 milyon Uygur. (20-25 million Uyghur)
 • Doğu. (East)
 • Batı Yugur Yugurca 5.000.
 • Güneydoğu Türk 20-25 milyon Uygur.
 • Çağatay öldü. (Cagatay died)
 • Batı: Özbek 28 milyon.
 • Aynı dil Ainu 7.000.
 • 100 İli Türk Dili.
 • Ana Türk öldü. (The main Turkish died)
 • Yakut 456.000, 5000 Dolganca.
 • Kuzey. (North)
 • Sibirce Kuzeydoğu Türk. (Sibirce Northeast Turkish)
 • Güney. (South)
 • Ben Culi Culimce 500.
 • Yeniseyce Hakasca 65.000, Sorca 10.000.
 • Altay 75.000.
 • Sayan Tuvinian 200.000 ölü tofaca.
 • Halacca Kalayca 42.000.
 • Argu.
                                     

3.6. Sınıflandırma. Sınıflandırma kriterleri. (Classification criteria)

Yukarıdaki sınıflandırma coğrafi dağılımı ve geleneksel dilbilim kriterleri dikkate alınmıştır:

 • Dil Grubu Ogur / - r / / z / yerine bu dili kullanarak grubun geri kalanından ayrılır.
 • Oğuz dili, grubun geri kalanından başlayan bir sonek / G / s eksik olmakla bölünür. Örnek:" kalan "kal, diğer Türk dilleri "Kalgada", kusmuk", diğerlerinde"bulganma olacak".
 • Türk grubunun sonuna / g / Güneydoğu kuzeybatısına eklenen sonek gruptan ayrılır: Uygur "taglik" ve Tatar "tawli" – dağlık.
 • Sibirya-Türk dillerinin geri kalanından farkın bir örneği: Tuvinian "adak", Yakut "biliyorsun", Diğerleri "ayak" denir. Sadece Halaç diline "hadak" denir.
                                     

4. Demografik. (Demographic)

Nüfusun ana dili olan dil sıralaması, birinci dil, ikinci dil, yabancı dilde konuşma kriterleri kullanılarak yapılır. Ana dil, birinci dil, ikinci dil ve yabancı dil konuşmacılarının İngilizce açısından 2 milyar konuşmacı olduğu tahmin edilmektedir. Sıralama açısından konuşursak, ana dil Çincenin farklı lehçelerinde bulunur, ancak ana dil olma özelliğine sahiptir. Sekiz birbirinden ses, Çin lehçesi birçok Lehçeleri ve sözcüksel özellikler uygun kabul edilen dünya ve ur Hint sıralamasında ilk sıralarda konuşarak tek bir dil olarak kabul edilmelidir Çince, 180 milyon insan kabul edilmesi karşısında Hintçe Türk Dili ve ikinci dili konuşan diller ile form, çoğu insan gibi sadece dil açısından ve ayrılan ayrı. Bu kriter ile Türk dilinin daha fazla öğrenilmesi için mevcut diller arasında sekizinci sırada yer alıyor.

                                     

5. Dünyada Türk Dili öğretimi. (Turkish Language Teaching in the world)

Ana dil: Türk Dili (birinci dil, ikinci dil veya yabancı dil konuşuyoruz. Saptanmis Özellikle Türk, birçok ülkede kurulmuştur. Etnologun verilerine göre, Türkiye Cumhuriyeti dışındaki 34 ülkede Türk konuşmacılar var. Görüşmelerin nüfusu, Körfez Savaşı ve Sovyetler Birliğinin çöküşü gibi yakın tarihin yanı sıra, Türkiye Cumhuriyetinde ve dünyada yaşadığımız olaylar, bölgenin önemini arttırdı, Türkiye bir cazibe merkezi haline geldi. Türkiye Cumhuriyeti ve diğer ülkelerin yeni eğitim kurumlarının, üniversitelerinin ve özel eğitim kurumlarının çeşitli aşamalarında öğretim konusundaki bu gelişmeler, yeni bölümlerin kurulmasında derslerin açılmasına yol açmıştır.

Türk nüfus yoğunluğu talebine göre ülkelerde ve seksen yedi ülkede ortaokullarda Türkçe öğretildi. Türkiye, Güney Afrika, ABD, Afganistan, Almanya, Angola, Arjantin, Arnavutluk, Avustralya, Avusturya, Azerbaycan, Bangladeş, Belçika, Benin, Bosna-Hersek, Brezilya, Bulgaristan, Burkina-Faso, Burma, Çad, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Ekvator Ginesi, Endonezya, Etiyopya, Fas, Fildişi Sahili, Filipinler, Fransa, Gabon, Gana, Gine, Hindistan, Güney Kore, Gürcistan, Hindistan, Hollanda aşağıdaki gibidir: ikincil okullarda öğretilen olduğu ülkelerden biri en azından Irak, İngiltere, Japonya, Kamboçya, Kamerun, Kanada, Kazakistan, Kenya, Kırgızistan, Lao Demokratik Halk Cumhuriyeti, Kosova, Laos, Letonya, Liberya, Litvanya, Madagaskar, Makedonya, Malavi, Maldivler, Malezya, Mali, Meksika, Moğolistan, Moldova, Moritanya, Mozambik, Nepal, Nijer, Nijerya, Orta Afrika Cumhuriyeti, Pakistan, Papua Yeni Gine, Polonya, Romanya, Rusya, Senegal, Sırbistan, Sri Lanka, Sudan, Suudi Arabistan, Tacikistan, Tanzanya, Tayland, Tayvan, Togo, Türkmenistan, Uganda, Ukrayna, Ürdün, Vietnam, Yemen

Bazı ülkelerde, ortaokullarda Türkçe öğretiminin yanı sıra özel kurslar da talebe göre Türkçe öğretilmektedir. Kırk altı ülkede Türkçe öğretilen dersler saptanmistir. ABD, Almanya, Belçika, Beyaz Rusya, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Cezayir, Çin, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Gürcistan, Hollanda, Irak, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, İzlanda, Japonya, Kırgızistan, Kolombiya, Letonya, Litvanya, Lübnan, Lüksemburg, Makedonya, Malta, Meksika, Mısır, Moğolistan, Norveç, Peru, Polonya, Portekiz, Rusya, Singapur, Slovakya, Slovenya, Şili, Türkmenistan, Vietnam şu: bu ülkeler, Yunanistan

Üniversitelerde Türkçenin öğretildiği dokuz ülke var. Bu ülkeler şunlardır: Arnavutluk, Azerbaycan, Bosna Hersek, Gürcistan, Irak, Kazakistan, Kırgızistan, Romanya, Türkmenistan

Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı alanında ders veren Türkoloji bölümlerinin çalışması yirmi sekiz ülkede yaşamaktadır. Aşağıdaki gibi bu ülkeler şunlardır: Almanya, Avustralya, Azerbaycan, Belarus, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Endonezya, Fildişi Sahili, Gürcistan, Irak, İran, İsveç, Japonya, Kamerun, Kazakistan, Kırgızistan, Kolombiya, Kosova, Litvanya, Macaristan, Mısır, Moldova, Romanya, Rusya, Türkmenistan, Ukrayna, Venezuela, Yemen

Sonuçlar

Bugün, yaklaşık 12 milyon mil karelik bir alanda 180 milyonluk bir nüfusa sahip olan Türk dilleri, ülkelerinde öğretimden bahsetmek için yapılır, kökleri antik dönemlere kadar uzanan 600den fazla kelime dağarcığıdır. Özellikle giyim, yemek, Türk Dili, askerlik dahil olmak üzere hemen her alanda çok sayıda halk ve kelimenin kökeni tarihi ile bugün Türk dilinin coğrafyasında Türk kökeninin kökeni ile dünyanın birçok dilinin varlığı yeradi bugün devam ediyor.

Dünya dillerinin öğretilmesi dünyanın hemen her bölgesinde Türk dilinde yapılan bilimsel çalışmalara katkıda bulunan dünya dilleri, en yaygın ve en köklü dillerden biridir.                                     

6. "Dil "ve" lehçe tartışması. ("Language "and" Polish controversy)

SSCBnin kurulmasından önce, Türkçe konuşan halkların iki ana yazılı dili vardı: Osmanlı Türkçesi, Çağatay Türkçesi ve. Bu dönemde Osmanlı ve Azerice alanı dışında, Türkçe, Çağatay dili dünyanın önemli bir bölümünü kullanır ve buna Türk yazılı dili denirdi. Bu dönemde ve hatta sscbde yabancıların kurulmasından sonra, Türk lehçelerinin sınıflandırılmasının bir dönem adlandırma için kullanıldığı görülmektedir. Esasen, Ruslar Çarlık Rusyası zamanında Türk kabilelerinin her birine ayrı bir yazılı dil oluşturma çabalarına başladı. Bununla birlikte, Versuch eines der Worterbuches tyurkskih nareciy Opit slovarya W. radloff Türkçe-Diyalekt I-IV, Türk Lehçeleri sözlüğünün adını ve bugün kazak, Kırgız, Özbek vb.eserlerinde haline gelen bir yazı dilini taşıma girişimi olarak adlandırdı. Polonyalı olarak sınıflandırıldı. 1919 yılında yayınlanan abdurrauf doğanın kendi dillerinde Özbek eMLS başlıklı yazımızda Türkçe adı ile bahsedilmektedir. Mirza Alakbar Azerice sabrı ve 1910" Gunəs dergisinde Türkçeden Çinceye çevrilen Türkçeyi sizin dilinize çevrilmiş olarak yorumluyor ve eleştirel olarak görülüyor. A. B. Ercilasun. Türk lehçelerinin sınıflandırılması tarihi Türkiyede bu yana süregelen bir uygulama şekli olup, Rusların bunu yapmak için uyguladığı dil politikası, sınıflandırma sonucu ortaya çıkan iddiaları reddediyor. Talatın ilk olarak Polonya sınıflandırmasını kabul ettiği, dilin daha sonraki sınıflandırmaya yöneldiği görülmektedir.

Türkiyede sadece bir dil ve Türk dilleri veya birçok dil ailenin isimlendirilmesi, bu dillerin nasıl yaygın olduğu konusunda farklı fikirlerdir. Türk Dil Kurumu daha önce yayınlarda yer alan "Türk dilleri" isminin yanında bir süre sonra bu ismi benimseyen "Türk dilleri" ifadesine yer verildi. Ankara Üniversitesi Türkçeden" lehçe "ve" Türk dillerinden kaçınıyor. Amerika Birleşik Devletleri genelinde birçok üniversite, Polonyanın modern Türk lehçelerini ve Edebiyatlarını kabul eden bölümlerinin adını almıştır. İstanbul Üniversitesinden daha aşırı bir tavırla" Lehçe "ifadesinin Türk dilinden ve Çuvaşça yakuttan tek başına, diğerleri gibi iki farklı dili kullanmak için bu diller hariç, tüm Türk dilleri hariç"Lehçe "türünde bir konuşma söz konusu," Lehçe sözü ile çağırıyor. Bununla birlikte, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, İstanbul Üniversitesi bölümü de bu görüşten çıkarıldığını göstermektedir. Bu durumda, Türkiyedeki Türk Dili adına, şu anda eskimiş olan üç ayrı görüşle karşı karşıyayız, yani:

 • Ankara Üniversitesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Türk Dili Kurumu ve önde gelen üniversiteleri: lehçeler.
 • Türkiye dışında, Hacettepe Üniversitesi ve türkolog Prof. Dr. Talat altayist tekinnde bilim görüşünün dünya dili: diller.
 • Eski İstanbul Üniversitesi-görünüm: Çuvaş, yakut ve halacca Lehçe, Diğerleri aksan.
                                     

7. Türk dilleri ailesi. (The family of Turkic languages)

189 milyon Türk dilinden oluşan toplam 40 farklı dilden oluşan Altay dil ailesi, anadillerinin tahmin ettiği gibi, grubun en büyüğü olan bir dil ailesidir. Dünyanın dil aileleri arasında yedinci en büyük dil grubu oluşturur ve önümüzdeki on yıl içinde daha fazla büyüme kapasitesine sahiptir.

Yeryüzünde büyük dil aileleri:

 • 3. Nijer-Kongo dil ailesi.
 • 8. Ural dil ailesi.
 • 4. Afro-Asya dil ailesi.
 • 2. Çin-Tibet dil ailesi.
 • 1. Hint-Avrupa dil ailesi.
 • 6. Hint-Aryan dil ailesi.
 • 7. Türk dilleri ailesi.
 • 5. Avustronezce dil ailesi.
                                     

7.1. Türk dilleri ailesi. Türk Dili rehberi. (Turkish language guide)

Bazı diller sadece birkaç yaşlı insan tarafından konuşulmakta ve yok olma yolunda ilerlemektedir. Kayıp diller aşağıdaki gibidir:

 • Güney Sibiryada Tofaca. (Tofaca In Southern Siberia)
 • Kuzeybatı Çinde İli ili Türk Ovası.
 • Litvanya ve Polonyada Karaimce.
 • Judeo-Kırım-Tatar. (Judeo-Crimean-Tatar)

Sadece birkaç bin olduğunu düşünmüştün.:

 • İli Kaskayca Kaskay. (Kaskayca And Kaskay)
 • Çinde Gansu Eyaleti Yugurca.
 • Culimce, Sibiryanın güneyindeki Altay bölgesidir, nehrin kuzeyinde, Culim eteklerinde.
 • İranda Aynallu dili. (Aynallu language in Iran)
 • Kuzey Sibiryada Dolganca. (In Northern Siberia Dolganca)

Diğer Türk dilleri böyle bir yok olma tehlikesi taşımaz, Türk dilinin konuşmacısı ve sayısı artar.

                                     

8. Resmi durum. (Official status)

Türkçe, Azerice, Türkmen, Kazakça, Kırgız ve Özbek, ülkenin ulusal dilidir. Buna ek olarak, Türkiye Cumhuriyeti ve özerk bölgelerden bazıları resmi dil olarak şunları içerir: Çuvaş, Kumikca, Karaçay-Balkar, Tatar, Başkurtca, Yakut, Hakasca, Tuvinian, Altay ve Çindeki Uygur.

Avrupa ve Asyanın otuz ülkesinde konuşulan Türk dillerinden. Grafik alt gruplara ayrılır ve talk show numaraları sadece ana dil olarak gösterilir.

Ulusal diller. (National languages)

Türkçe, Azerice, Türkmen, Kazakça, Kırgız ve Özbek, ülkenin ulusal dilidir. Buna ek olarak, bazı özerk Türki Cumhuriyetler ve bu bölgelerde resmi bir dil olarak şunlardır: Çuvaş, Kumikca, Karaçay-Balkar, Tatar, Başkurtca, Yakut, Hakasca, Tuva, Altay ve Çindeki Uygur.

                                     

9. Türk dilleri arasındaki benzerlikler. (Similarities between Turkish languages)

Aşağıdaki grafikte, Türk dilinde cümle yapısının benzerliklerini ve farklılıklarını gösteren örnekler sunulmuştur:

Türk dillerinde, Özbek sesi aynı anda büyük ve küçük bir uyum içindedir, ancak yazımdaki kelimeler sonekleri alarak formüle edilir ve cümle yapısı sırasıyla özne-nesne-fiil tarafından oluşturulur. Kazak örneği:

 • Jaz-UW-sı-s-ım-ız-da-GI-yazıcı s. (Jaz-UW-SI-s-im-iz-da-GI-s printer)
 • Jaz-uw-Sİ yazar / Yazar.
 • Jaz-UW-Sİ-S-İM-trail-yazıcılarımızda da. (Jaz-UW-SI-S-IM-trail-our printer)
 • Jaz yaz. (Jaz summer)
 • Jaz-UW-sı-s yazıcılar. (Jaz-UW-SI-s printers)
 • Jaz-UW-Sİ-S-IM-yazıcı izimiz. (Jaz-UW-SI-S-IM-printer does not print, we)
 • Jaz-uw-SI-s-im-iz-da-GI-s-yazicilarimiz Dan. (Jaz-uw-SI-s-im-iz-da-GI-s-From our printers)
 • Yazıcımda jaz-UW-Sİ-S-İM. (Jaz in the printer-UW-SI-S-IM)
 • Jaz-UW-sı-s-ım-ız-da-GI yazıcımız. (Jaz-UW-SI-s-im-iz-da-GI our printer)
 • Jaz-uw post.
                                     

9.1. Türk dilleri arasındaki benzerlikler. Anlamabirlik ve Türk dilleri. (Anlamabirlik and Turkish languages)

Dillerden biri Türkçe konuşmanın en büyük üç dörtte üçünü kullanır:

 • Azerbaycan 40-45 milyon konuşmacı: Azerbaycan ve Güney Azerbaycan, Gürcistan, Rusya, Türkiye. Doğu Slav ülkelerinde, Irak ve Suriyede.
 • Yaklaşık 77 milyon Türk Dili ana dili olarak kabul edildi. Türkiye, Balkanlar, batı ve Orta Avrupa ile 83 milyon ikinci dil olarak ve bunu konuşanları bulur.
 • Özbek, 28-30 milyon konuşmacı: Özbekistan ve Kuzey Afganistan, Tacikistan ve Çin batıda.

Bir milyondan fazla konuşmacı diğer Türk dilleri:

 • 1.5 milyon Kaskayca konuşmacı: İranın Khuzestan ve Fars ve İsfahan illeri.
 • 350.000 Gagavuzca konuşmacı: özerk yönetim Gagavuzya Moldova, Ukrayna, Romanya, Rusya.
 • 2.5 milyon baskurtca konuşmacı: baskurtista.
 • 2 milyon Çuvaş konuşmacı: Rusyanın Avrupa kesiminde.
 • Kırgız 5.2 milyon konuşmacı: Kırgızistan, Kazakistan, Sincan.
 • 8.5 milyon Türkmen konuşmacı: Türkmenistan, Kuzey İran.
 • 16 milyon kazak konuşmacı: Kazakistan, Özbekistan, Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya.
 • Konuşmacı Tatar 8.8 milyon: geri Batı Rusya orta Rusya.
 • 400.000 tuvinian konuşmacı: Tuva özerk Cumhuriyeti, Moğolistan şengel, Sincan, Altay, Rusya.
 • Hoparlör Uygur 20-25 milyon: Çin-Sincan.

8 / 2007 rakamları kaynaklardan elde edilmiştir. % 5 - dan daha yüksek rakamlara kaynak bulmak mümkün olduğunu göstermektedir.

Hemen tüm Türk dillerinde fonoloji, morfoloji ve sözdizimi aynıdır. Sadece Çuvaş, Yakut ve Halacca ile Dolganca gibi Sibirya Türk dilleri bu noktada farklıdır. Buna ek olarak, komşu ülkelerin sınırları ve bazen asan lehçeleri dil gruplarının birleşmesinden kaynaklanan sınırları içerir.

Türk Dili birbirlerini anlayabilen dil gruplarına ayrılmıştır. En büyük Türk grubu, TAI grubunun bir üyesi olan Azerice ve diğerleri. Diğer gruplar Uygur, Kıpçak, Oğur, Sibirya ve Argu gruplarıdır. Lehçe arasındaki fark, aynı gruptaki dillerdeki farka eşittir, ancak farklı gruplara ait iki dil arasında veya dilbilgisel olarak anlaşılabilirlik zorlastira, farklılıkların varlığını imkansız kılar. Buna rağmen, tüm dillerde neredeyse aynı olan birçok kelime var:

Daha fazla örnek için buraya bakın: sözcüksel karşılaştırmalar

                                     

10. Yazı sistemleri. (Writing systems)

 • 14. güneybatı yüzyıl Harezm Türk diline ve aittir. Bugünün Horasanca ve Türkmen bu dili geliştirmiştir.
 • Kuzeybatı Türk dilinin en eski belgeleri, yazılı Dili ve Kodeks Kumanca Cumanicusdur 14. yüzyıldan kalmadır. Bu, tatarın modern torunlarının Dili ve başkurtçadır.
 • Güneybatı Türk dillerinden alınacak yazı, 10. 11. yüzyıl Selçuklu dili ile başlar. Eski Osmanlı ve azerinin kardeş dilleri olan Türk ve azerinin bugünkü dili gelişmiştir.
 • 10 orijinal yazının geleneği. yüzyılın sonunda ve 11. yüzyılın başlarında Karahanlılar döneminde Güneydoğu Türk nüfusu Türk-antik bir lehçesi olan karlukca ile birlikte gelişir.
 • Orhon Türk-Granadadaki en eski yazılar rünlerdir. Çoğu 7. ve 8. yüzyıldan kalmadır. Bu yazıda, eski Germen rünleri bir koşuya benzemek için çağrılır, ancak aralarında bir ilişki yoktur. Sadece formatın ilişkisini ekleyin.
 • Volga Bulgarlarının dilinde yazılmış mesajlar, en eski 13. 14. yüzyıldan kalmadır. Bu dil Çuvaş dilinde geliştirilen bir dildir.
 • Güneydoğu Makaleler 15 Çağatay Türk Dili. yüzyıla kadar uzanan örnekler. Çağatay, bugünkü Uygur ve özbekin temelini oluşturur.
                                     

10.1. Yazı sistemleri. Türk dilinin yazımları. (The spelling of the Turkish language)

 • Klasik edebiyatın dili olan Osmanlı Türkçesi, Azerice, Çağatay, sadece Kırım Tatar Arap alfabesini kullandılar.
 • İki dil konuşan Türk Yahudileri, İbranice alfabesini kullanırlar.
 • 1990larda Sovyetler Birliğinin çöküşü, yeni Türki Cumhuriyetler kuruldu. Bu ülkeler Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Özbekistandır, 2005 yılında Türk dillerine geçmek için ortak bir Latin alfabesine uygun bir anlaşma imzalamışlardır. Amaç İslami kültürel mirasın korunmasıdır. Azınlıklar, 2010a ortak bir Türk Alfabesi olduğuna karar verilene kadar buna katılması gereken diğer ülkelerde de yaşamaktadır.
 • 1936-1940 yıllarında Rus bölgelerinde Türk dillerinin Kiril alfabesi olarak degistirilmis olarak kullanılması gerekiyordu. Latin alfabesini kullanan Arapça ve Türk dilleri birbirlerine Yakinlasir daha çok Kiril alfabesini kullanan dillerde bulunduklarında. Ayrı diller olmak için farklılaştırılmış ve dil desteklenmiştir.
 • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde, Kıbrıs Türkleri, Kıbrıs Türkleri kullanır.
 • 1924-1930 yılları arasında Azerbaycan dilinde kullanılan Latin alfabesi ile yazılmış diğer Türk dillerinde ilk başta yalnız kalmaya başlandı.
                                     

11. Kaynakça. (Bibliography)

 • Demir, Nurettin, 2006." Türkiyede dil-Lehçe-Aksan-ağız tartışmaları İngilizce Dil Tartışmasında son değişiklikler, Bilgi Üniversitesi, 3-4 Aralık 2004, İstanbul.
 • "Crossref" Aytac, Kurtuluş: Türk dilleri sözlüğü, Routledge, Londra 1996, 1999. ISBN 0-415-14198-2.
 • 180 milyon-ana dil ve ifade, Toplam 200 milyon kaynak: Katzner, Kenneth Mart 2002. Dünyanın dilleri, üçüncü baskı. Routledge, Taylor & Francis Books Ltd. nin bir baskısıdır. ISBN 978-0-415-25004-7.
 • Johanson, Lars ve Csato, Eva Agnes: Türk dilleri, Routledge, Londra 1998. ISBN 0-415-08200-5.
 • Tartışma bölümünde Prof. Dr. Talatın" Dil "ve" lehçe makalesinin kaynağı: Wayback Machine sitesinde Türk dilleri ailesi 28 Aralık 2014 tarihinde arşivlenmiştir.
 • Akımlar, Ali, Türk Dili, tarih, dönem-parça-bibliyografya, Ötüken Yayınları, Yayın Nu: 597, 339 P., Kültür dizisi: 272 ISBN 975-437-517-8, İstanbul, 2005.
                                     

12. Dış bağlantılar. (External links)

 • İranda Türkler-Video. (Turks In Iran-Video)
 • Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları.
 • Türk Dili Yazıları. (Turkish Language Writings)
 • Türk Dil Kurumu*21 Ağustos 2008 tarihinde Wayback Makina sitesinde arşivlenmiştir.
 • Morfolojik modülün Türk lehçelerine çevirisi.
 • Türk Dilinde En Yaygın Fiillerin Karşılaştırılması.
 • Türk. (Turkish)
                                     

13. Ek okumalar. (Additional readings)

 • Deny, Jean ve ark. 1959-1964. Philologiae Turcicae Fundamenta. Wiesbaden: Harrassowitz.
 • Baskakov, N. A. 1962, 1969. "Türk dillerinin incelenmesine giriş. Moskova. Rusça.
 • Johanson, Lars. 1998. "Türk Tarihi."İçinde: Johanson & Csato, s. 81-125.28 Mayıs 2007de Wayback makinesi sitede arşivlendi.
 • Schonig, Claus. 1997-1998. "Türk dillerini sınıflandırmak için yeni bir girişim I-III." 1:1.117–133, 1:2.262–277, 2:1.130–151.
 • Akhatov G. Kh. 1960. "Sibirya Tatarları hakkında, modern Tatar edebi dilinin stresi ile bağlantılı olarak, dildeki stres." - Sat * Türk sorunları ve Rus Oryantal çalışmaları tarihi." Birincilik. Rusça.
 • Akhatov G. Kh. 1963. "Batı Sibirya Tatarlarının lehçesi" monografisi. Ufa. Rusça.
 • Johanson, Lars ve Eva Agnes Csato, ed. 1998. Türk dilleri. London: Routledge. ISBN 0-415-08200-5.
 • Starostin, Sergei A., Anna V. Dybo ve Oleg A. Mudrak. 2003. Altay dillerinin etimolojik Sözlüğü. Leiden: Brill. ISBN 90-04-13153-1.
 • Voegel, C. F. & F. M. voegelin 1977. Dünya dillerinin sınıflandırılması ve indeksi. New York: Elsevier.
 • Clausen, Gerard. 1972. Şimdi onüçüncü yüzyıl öncesi Türkçenin etimolojik sözlüğü. Oxford: Oxford University Press.
 • Boeschoten, Hendrik & Lars Johanson. 2006. Türk Dilleri iletişim halinde. Turcologica, Bd. 61. Wiesbaden: Harrassowitz. ISBN 3-447-05212-0.
                                     

13.1. Ek okumalar. Relax örnekleri. (Relax examples)

 • Türk dillerinin İngilizce konuşulduğu bölgelerin haritası.
 • Türkiye dilleri: Türkçe. (Turkey languages: Turkish)
 • Türkçe ile ilgili bağlantılar, İngilizce.
 • Türkçe-İngilizce 2 ilgili bağlantılar.
 • Türk, Moğol ve onlar kause tunguzca sinflandirilm, Ernst. Almanca.
 • Almanca Ernst Kause ortak kelimelerinin Türk dilinde karşılaştırılması.
                                     
 • Kuzey Türk dilleri Türk dillerinin bir koludur. Bu gruba ait sekiz dilin toplam konusucu sayısı 700.000 civarındadır. Bu dilller doğu Türk dillerinden gelismistir
 • sahasına kadar yayılmıs olan Türk dilinin tarihidir. Günümüzde Asya ve Avrupa kıtalarında konusulan ve yazılan Türk yazı dilleri ve bunların ağızlarının tarihî
 • daha geç yazı dili olmasına rağmen dil köklü bir yazı dili geleneğine sahiptir. Günümüzde konusulan Oğuz dilleri bulundukları coğrafya ve sahip oldukları
 • Türk Dili su anlamlara gelebilir: Türk dilleri Doğu Avrupa dan Sibirya ve Çin in batısına dek uzanan bir alanda ana dil olarak 180 milyon kisi tarafından
 • Türk dilleri alfabeleri veya çağdas Türk yazı dilleri alfabeleri çağdas dönem Türk yazı dilleri için kullanılan çesitli alfabelerdir. Uzun tarihî dönemler
 • Altay dilleri ilk olarak 18. yüzyılda ileri sürülmüs Avrasya da yaygınca konusulan Türk dilleri Moğolca, Tunguzca ve bazen Japonca, Korece ve Aynu dillerinin
 • grubu Türk dillerinin bir koludur. Bu gruba ait dillerin toplam ana dil olarak konusucu sayısı 65 milyon civarındadır. Günümüzdeki Uygur dilleri sunlardır:
 • Daha fazla bilgi için buraya bakınız: Türk dilleri ailesi Türk dilleri olarak söylenegelen dillerin birbirlerine göre söylenis biçimlerini gösterir çizelgeler
 • Kıpçak grubu veya Kıpçak dilleri Türk dillerinin bir koludur. Yaklasık 30 milyon kisi bu gruba ait dillerden birini konusur. Avrupa, kuzey Orta Asya
                                     
 • Harf devrimini gerçeklestirir. Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yerinin belirlenmesi, köklerinin arastırılması, Türk lehçe, sive ve ağızlarının bilimsel
 • Rifat Bey dir. Türk Dili Tetkik Cemiyetinin gereği, Türk dilinin öz güzelliğini ve varsıllığını ortaya çıkarmak, onu yeryüzü dilleri arasında değerine
 • Balkan dilleri Balkanlar da konusulan dillerdir Bu diller içinde Macarca, birkaç Türk dili ve Kafkas dilleri dısında kalan diller Hint - Avrupa dil ailesi
 • dilleri ya da Sayan Türk dilleri veya Tuva dilleri Ingilizce Sayan Turkic languages Rusça Саянские ya da уйгуро - огузские veya тобаские языки Türk
 • Türk Dili Türk Dil Kurumunun Ekim 1951 den beri çıkardığı aylık dil ve edebiyat dergisi. Dergide deneme, siir, hikâye, elestiri ve benzeri edebî ürünler
 • Türk Isaret Dili ya da TID, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti indeki isitme engelliler tarafından kullanılan dildir Diğer isaret dilleri gibi Türk
 • Kafkas dilleri veya Kartveli dilleri Kafkas dillerine bağlı ve Kafkas Dağları nın güneyinde konusulan Gürcüce, Megrelce, Lazca ve Svancadan olusan dil ailesidir
 • gruplandığı üç dil ailesi mevcuttur: Kuzeybatı Kafkas dilleri Adığece, Kabardeyce, Ubıhçça, Abhazca ve Abazaca Kuzeydoğu Kafkas dilleri Nah Çeçence
 • uluslararası örgüttür. Türk Kenesi, 1992 - 2010 yılları arasında yapılan Türk Dili Konusan Ülkeler Zirvesi sonrasında, Türk dilleri konusan ülkeler arasındaki
 • dilleri Bulgar olarak da bilinir, Pre - Proto - Bulgarian veya Lir - Turkic ve r - Turkic Türk dil ailesi. Grubun mevcut tek üyesi Çuvas dili
                                     
 • kuvvet anlamında kullanılmıstır. Türkçe, Ural - Altay dil ailesinin Altay koluna üyedir. Türk dilleri birbirlerini anlayabilen sivelerden olusan lehçelere
 • Osmanlı bayrakları sırasıyla: - - - - - - - - Türk Devletleri Türk dilleri Türk halkları Türk dünyası Türk birliği Türkistan Tablo 8 : Yas Grubu, Milliyet
 • adlandırılan Türk Moğol, Mançu - Tunguz, Japon ve Kore dilleri ile Fin - Ugor dilleri olarak anılan Fin, Macar ve Samoyed dillerinin Ural - Altay adında bir dil ailesi
 • Dîvânu Lugâti t - Türk Arapça: ديوان لغات الترك, Türkçe: Türk Dilleri Sözlüğü Orta Türkçe döneminde Kâsgarlı Mahmud tarafından Bağdat ta 1072 - 1074 yılları
 • lehçelerinin yanı sıra, Mozarapça ve Dalmaçyaca gibi ölü dilleri de içerir. Bütün Romen dilleri Roma Imparatorluğu nun tebaasında olan askerler, seyyahlar
 • gruplarında birbirleriyle yakınlık gösterirler. Yani, Güney Slav Dilleri grubundaki Slav dilleri Slovence, Hırvatça, Sırpça, Makedonca gibi birbirlerine anlasılırlık
 • Bilinen en eski Türk alfabesi, eski Türk alfabesi olarak da bilinen Orhun alfabesidir ve tarihi 7. yüzyıla kadar uzanmaktadır. Türk dilleri tarih boyunca
 • Türkçe, 13 - 20. yüzyıllar arasında Orta Türkçe, 20. yüzyılda yeni Türk Yazı Dilleri ana baslıkları altında üç grupta incelenmektedir. Türkiye Türkçesi
 • bilinmektedirler. Çalısmalarını Iran daki Türk dilleri üzerine yoğunlastıran Türkolog Gerhard Doerfer Iran ı Türk dili açısından söyle değerlendirmistir: Iran
 • Cermen dilleri Hint - Avrupa dil ailesine bağlı bir alt ailedir. Batı, doğu ve kuzey olmak üzere üç alt kola sahiptir Almanca, Felemenkçe, Ingilizce gibi
                                     
 • dil ailesine ait olduğunu iddia etmistir. Ural Kolu dilleri üç ana gruba ayrılmaktadır. Bunlar, Fin Ugor dilleri Samoyed dilleri ve Yukagir dilleri

Users also searched:

türk dilleri ailesi, türk dilleri arastırmaları 1991, türk dilleri arastırmaları, türk dilleri - giris pdf, türk dilleri tablosu, Trk, dilleri, trk, Trk dilleri, arastrmalar, tablosu, ailesi, giris, trk dilleri tablosu, trk dilleri ailesi, trk dilleri arastrmalar, trk dilleri - giris pdf, trk dilleri arastrmalar 1991, türk dilleri,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

Türk dilleri arastırmaları 1991.

Tehlikedeki Türk Dilleri Kitabının Tanıtma Toplantısı Gerçeklestirildi. Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri Yeryüzündeki diller, genellikle köken Caferoğlu, Ahmet, Türk Dili Tarihi, Enderun Kitabevi, 3. baskı, Istanbul 1984. Türk dilleri arastırmaları. TÜRK DIL VE DIYALEKTLERININ YENI BIR TASNIFI DergiPark. Türk Dili Konusan Ülkeler Devlet Baskanları Zirveleri süreci, Türkiye ve Türkiye ile dil birliği olan Güney Kafkasyada Azerbaycan, Orta Asyada Kazakistan,.

Türk dilleri ailesi.

Türk Dilleri ve Halkları, 2020 Türk Dil Kurumu E Mağaza. Türk Dilleri, Turkic Languages, Uygur, Uighur, Eski Türkçe, Tuva, Tuvaca, Kırgız, Kirghiz, Fuyu, Dil, Language, Kyrgyz.


Akademik Rektörlük Bölümler Türk Dili Mersin Üniversitesi.

XIII. yüzyıl Moğol dilinin ve bugünkü Çuvas dilinin müstakil birer Ural Altay dilleri olmayıp, karakterleri, yapıları, ve kelime hazineleri bakımından Türkçe birer dil. Türk Dili Bölümü Maltepe Üniversitesi. Türk Dili Bölümü. Okan Anasayfa Eğitim Akademik Birimler Rektörlüğe Bağlı Bölümler Türk Dili Bölümü. MENU. Hakkımızda. Tarihçe Vizyon Misyon. Tarihte Türkler hangi dilleri ve alfabeleri kullanmıstır? Türk Dilinin. Diller, dillerin yapı olarak sınıflandırılması, dil aileleri ve Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yerini kavratmak, Türk dilinin dünyanın yasayan en eski dillerinden biri. Türk Dili Bölümü Idari Birimler Yönetim Hakkımızda Istanbul. TÜRK DILI VE EDEBIYATI YÜKSEK LISANS PROGRAMI kapsamında 4 anabilim dalı bulunmaktadır. Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı Eski Türk Edebiyatı.

Türk Dili Acıbadem Üniversitesi.

Türk dilleri Тюркские языки. 15. Uluslararası Büyük Türk Dil Kurultayı. Türkiyede türk dilleri ailesinin adlandırılması ve bu dillerin yalnızca bir dil mi yoksa birçok diller mi oldukları hakkında farklı fikirler yaygındır. türk dil kurumu,.


Türkler ve Türk Dilleri – Özenli Türkçe.

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü lisans programı toplam 240 AKTS den olusur. resmi ve özel okullarda Türkçe, Türk dili ve edebiyatı ile ilgili dersleri verebilirler. Türk Dili Derneği. Yasansa da son yıllarda bu iki dil de Altay dil ailesi içinde anılmaya baslanmıstır. Türk, Moğol ve Mançu Tunguz dilleri arasındaki yakınlığın, genetik akrabalıktan. Türk Dili ve Edebiyatı TOBB ETÜ. Dil Derneği, Bakanlar Kurulunun 24.07.2002 tarih ve 2002 4812 sayılı kararı ile kamu yararına çalısan dernektir.


TÜRK DILI BÖLÜMÜ Balıkesir Üniversitesi.

Dil ve Dünya dilleri hakkında genel bilgiler, Türkçenin diğer dillerle olan bağlantısı ve tarihsel gelisimi, modern Türkçenin ses ve yapı özellikleri, noktalama ve. T.C. MARDIN ARTUKLU ÜNIVERSITESI Yeni Türk Dili Anabilim Dalı. Ilk Yayınlanma Tarihi:. Türk Dilleri Vikimaratonu basladı NTV. Türk Lehçeleri ve Siveleri. Lehçeler. Lehçeler, bir dilin bilinmeyen, çok eski dönemlerinde ayrılmıs kollarına denir. Baska.

Türk Dilleri GittiGidiyor.

Mardin Artuklu Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı bölümü, Yeni Türk Dili gibi Türkçenin çesitli dönemlerini içine alan dil dersleri olusturmakta yeni Türk dili. Türk Dili ve Inkılap Tarihi Birimi Doğus Üniversitesi. Elinizdeki kitap 1995 yılı sonunda hazırlanan Türk Dilleri Les Langues Turques adlı kitabın Fransızca bölümü çıkartılarak yeniden düzenlenmis, genisletilmis.

ÇAĞDAS TÜRK DILI DERGISI DIL DERNEĞI.

Bu dillerin bir kısmı küçük kabile dilleri, bir kısmı da büyük milletlerin dilleridir. Bunlardan 118i devlet dili olma niteliğine sahiptir. Türkçemiz de bunlardan biridir​. Türk Dilinin Bes Bin Yılı – Çeviri Derneği. Türk Dili Bölümünün vizyonu, Türk dilinin doğru ve güzel kullanımını sağlayarak sözlü ve yazılı anlatımda öğrencinin kendisini doğru bir sekilde ifade edebilmesini.


9. SıNıF TüRK DiLi VE EDEBiYATı KAZANıM TESTLERi Ölçme.

1 Dersi alan öğrenciler, dil, düsünce, kültür ve duygu iliskilerini kavrayıp yorumlar. 2 Türk Dilinin tarihi asamalarını ve Türkçenin sivelerini, kullanıldıkları. Türk Dili Bölümü Baskanlığı – Bilecik Seyh Edebali Üniversitesi. Ayt Türk Dili Edebiyatı Ve Sosyal Bilimler Deneme. Marka: Mavi Çakra. 25.00 TL. Adet. Sepete Ekle. Sepetinize EklendiSepetiniz Güncellendi. Islem Basarısız. TUR149 Türk Dili Tarihine Giris: Türk Dili ve Içinde Yer Aldığı Dil Ailesi. Üsküdar Üniversitesi Türk Dili Akademik Kadrosu, Öğretim Görevlileri kimlerdir? Iletisim Bilgilerine ulasma hakkındaki detaylara buraya tıklayarak. Türk Dili Bölümü Uludağ Üniversitesi. Türk Dili Bölümü, Mersin Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu Binası, Çiftlikköy Kampüsü, TR 33343, Mersin, Türkiye. Birim Sekreterlik Tel: 90 324 361 00. Okutulan Dersler ODTÜ Türk Dili Bölümü. Türk Dilleri GittiGidiyorda! Türk Dilleri modelleri, Türk Dilleri özellikleri ve markaları en uygun fiyatları ile GittiGidiyorda.

Türk Dili ve Edebiyatı IZÜ.

SINIF TÜRK DILI VE EDEBIYATI KAZANIM TESTLERI. TEST 1 Iletisim ve Dil ​Indir. indirilme: 533576. TEST 2 Edebiyat Edebiyatın Bilimle ve Güzel. Türki diller eksi sözlük. Üniversite çağındaki her gence Türkçeyi doğru ve güzel kullanabilme yeteneğini kazandırmayı, ana dilinin yapı ve isleyis özelliklerini gereğince kavratabilmeyi. Prof. Dr. Mehmet ÖLMEZ Türk Dilleri Arastırmaları Research in. XV. Yüzyıla Kadar Türk Diline Emek Verenler ve Eserleri Sergisi gerçeklestirildi. Kadim bir dil olan Türkçe, kökleriyle milattan önceki yıllara kadar uzanan derin.


Türk Dili Bölümü Akademik Kadro Üsküdar Üniversitesi.

Samoyloviçin tasnif denemesi. E. Samoyloviçten sonraki denemeler. A. RADLOFFA KADARKI TASNIF DENEMELERI. Türk dil diyalektleri RadloiFa kadar. TÜRKÇENIN DÜNYA DILLERI ARASINDAKI YERI Kültür Portalı. Türkler. Türk Mitolojisi. Türkçenin Kolları. Türk Dilleri. Türk Dillerinin Sesleri. Türk Dili Tarihi. Ortak Iletisim Dili. Uygarlık Dili Türkçe. Türk dili ve edebiyatı öğretmenliği lisans programı. Türk Dilleri Giris. Mehmet Ölmez. Talat Tekin BILGESU YAYINCILIK. Türk Dili Dergisi – Türk Dil Kurumu. 1 Türkçe hangi dil ailesi içerisinde yer almaktadır? 2 Altay dil ailesine hangi diller girer? 3 Türk dilinin özellikleri nelerdir? 4 Türkçenin lehçeleri nelerdir?.


Türk Dili Bölümü UFUK ÜNIVERSITESI.

Türk Dili Bölümü, genelde, çerçeve programları YÖKçe belirlenen temel zorunlu dersleri Türk Dili I ve Türk Dili II ile Türkçe Yazılı Anlatım ve Türkçe Sözlü Anlatım. Türk Dil Kurumu Sözlükleri. Türk dilleri, Doğu Avrupadan Sibirya ve Çinin batısına dek uzanan bir alana yayılmıs ve içerisinde 35 yasayan dil barındıran dil ailesi. Toplamda yaklasık 180 ile 200 milyon kisi tarafından konusulan Türk dillerinin en çok konusulan üyesi Türkçe. Türk Dilleri Mehmet Ölmez ve Talat Tekin tarafından yazılan kitap. Tehlikedeki Türk Dilleri. Editörler Prof. Dr. Süer Eker, Prof. Dr. Ülkü Çelik Savk. UNESCO 2016 Hoca Ahmed Yesevî Yılı anısına ve Bağımsızlıklarının 25. Yılında​.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →