ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 380                                               

Fillit

Fillit, kayraktan olusturulan, çok ince taneli mikanın tercih edilen bir oryantasyona ulasması için daha fazla metamorfize olan kayraktan olusturulan, bir tür yapraklı metamorfik kayadır. Esas olarak fillit, kuvars, serisit mika ve kloritten olus ...

                                               

Avrasya levhası

Avrasya Levhası Dünyanın ana tektonik levhalarından biridir. Arabistan Altkıtası, Hindistan Altkıtası ve Sibiryanın doğusu dısında Avrasya kıtasının neredeyse tamamına uzanmaktadır. Bu kıtasal levha ayrıca hem Endonezya, Filipinler, Japonyanın gü ...

                                               

Sunda Yayı

Sunda Yayı, Sumatra ile Cava adalarını ve Sunda Boğazı ile Küçük Sunda Adalarını meydana getiren volkanik bir yaydır. Bu adaların topoğrafik omurgasını bir volkan zinciri olusturmaktadır. Sunda Yayı, Hint Okyanusu ve Bengal Körfezinden deniz taba ...

                                               

Aktinit

Aktinitler, periyodik tabloda yedinci sırada yer alan elementler. Atom numaraları 89 ile 103 arasına olan 15 radyoaktif elementten olusur. Bunlar; aktinyum, toryum, protaktinyum, uranyum, neptünyum, plutonyum, amerikyum, küriyum, berkelyum, kalif ...

                                               

Alkali metal

Alkali metaller periyodik tablonun birinci grubunda yer alan metallerdir. Fransiyum dısında hepsi, yumusak yapıda ve parlak görünümdedir. Kolaylıkla eriyebilir ve uçucu hale geçebilirler. Bağıl atom kütleleri arttıkça, erime ve kaynama noktaları ...

                                               

Amerikyum

Amerikyum. Periyodik tablonun aktinitler dizisinde yer alan ve yapay olarak elde edilen kimyasal bir element. Doğada varlığı saptanamayan amerikyum 1944’te Glenn T. Seaborg, Ralph A. James, Leon O. Morgan ve Albert Ghiorso tarafından bir nükleer ...

                                               

Argon

Argon, periyodik tablonun 8A grubunda yer alan element. Simgesi Ar dir. Renksiz, kokusuz ve tatsız bir gazdır. Soy gazlardandır. 8. grup elementlerinde 3. sıradadır. Sanayide gazla doldurulan elektrik lambalarında yaygın olarak kullanılır. Proton ...

                                               

Baryum

Baryum, sembolü Ba olan kimyasal bir elementtir. Ağır manasına gelen "barys" kelimesinden türemistir. Ingilizcede Barite ağırlık yoğunluk manasında kullanılmaktadır. Baryum elementinin atom numarası 56 olup Periyodik tablonun 6. sırasında ve 2. g ...

                                               

Evropiyum

Avrupyum ve Avrupyum, atom numarası 63 olan kimyasal elementtir. Ilk olarak 1901 yılında Eugene Demarcay tarafından bulunan, insan yapımı bir elementtir. Element gümüs renginde olup, renkli televizyonlarda kullanılır. Özkutle: 293kg/cm³: 5.259 Kr ...

                                               

Fleroviyum

Fleroviyum, 4a metal grubundan, 114 atom numaralı kimyasal elementtir. Sembolü Fl dir. 1999 yılında Rusyadaki Ortak Nükleer Arastırma Enstitüsünde bulunmustur. Geçici olarak ununkuadyum biçiminde kullanılan elementin adı IUPAC tarafından 30 Mayıs ...

                                               

Geçis metali

Geçis metalleri veya bazı kimyacıların tabiriyle ağır metaller; sertlikleri, yüksek yoğunlukları, iyi ısı iletkenlikleri ve yüksek erime-kaynama sıcaklıklarıyla tanınırlar. Özellikle sertlikleri nedeniyle saf halde ya da alasım halinde yapı malze ...

                                               

Grup (periyodik tablo)

Periyodik tabloda dikey sütunlara grup denir. Aynı grupta olan elementlerin kimyasal özellikleri benzerdir. Asağı doğru dikeyce indikçe özellik yoğunlasır ve belirginlesir. Bir A grubuna ait elementin son katmanında kaç elektron varsa grup sırala ...

                                               

Hafniyum

Atom numarası 72, atom ağırlığı 178.6 olan, az rastlanır bir element. Kısaltması Hf. Hafniyum elementi 1923 yılında Dirk Coster ve Georg von Hevest tarafından Danimarka’da kesfedilmistir. Hafniyum, zirkonyum bilesiklerinin içerisinde bulunur. Bu ...

                                               

Halojen

Halojenler, periyodik tablonun 7A grubunda bulunan, tepkimeye eğilimli ametallerdir. Bu gruptaki elementlerin hepsinin elektronegatifliği yüksektir. Elektron alma eğilimi en yüksek olan elementlerdir. Doğada elementel olarak değil, mineraller hal ...

                                               

Hassiyum

Hassiyum, simgesi Hs olan, 108 atom numaralı 8B grubundan yapay bir kimyasal element. Radyoaktif bir element olan hassiyumun oda sıcaklığında katı olduğu ve elementin renginin gümüsi gri renkte olduğu tahmin edilmektedir. 1984 yılında Peter Armbr ...

                                               

Indiyum

Indiyum, "zayıf metal" sınıfında sembolü "In" olan, 49 protonlu kimyasal elementtir. 1863 yılında Alman kimyacılar Theodor Richter ve Ferdinand Reich tarafından bulundu. Çok yumusaktır bu yüzden kolayca dövülebilir. Hiçbir organizmada metabolik r ...

                                               

Iridyum

Iridyum, sembolü Ir, atom numarası 77 olan kimyasal element. Çok sert, kırılgan, gümüs beyazı platin ailesinden bir geçis metali olan iridyum en yoğun ikinci elementtir ve 2000 °C gibi sıcaklıklarda bile korozyona karsı yüksek dayanıklılık göster ...

                                               

Karbon grubu

4A Grubu- Lantanidlerin Özellikleri: Geçis metallerinin bir alt serini olustururlar ve toprakta eser miktarda bulunmaları nedeniyle," nadir toprak elementleri” olarak da isimlendirilirler. En önemli ortak özellikleri, elektron değisiminin yalnızc ...

                                               

Kopernikyum

Kopernikyum, simgesi Cn ve atom numarası 112 olan adını gökbilimci Kopernikten alan element. Bağıl atom kütlesi 277. Kararlı izotopu yoktur, radyoaktiftir. 1996da S. Hofmann, Victor Ninov ve F. P. Hessbuger tarafından bulunmustur. Kursun ve çinko ...

                                               

Lantan

Lantan, La sembolü ile bilinen, atom no: 57 ve atom ağırlığı: 138.92 olan kimyasal element. Periyodik cetvelde III B grubu bir element olan ve 1839 tarihinde Cari Gustav Mosander tarafından serbest oksitten ayrılan Lantan, oksit halinde kesfedilm ...

                                               

Lantanit

Lantanitler, geçis metallerinin bir alt serisini olustururlar. 51 ile 71 atom numaraları arasındaki elementleri kapsar. 17 nadir toprak elementinin 15 tanesi lantanit grubundandır. Bu nedenle lantanitler nadir toprak elementleri olarak da isimlen ...

                                               

Livermoriyum

Livermoriyum, periyodik tabloda 116 numaralı süper ağır yapay kimyasal elementtir. Sembolü Lv dir. Bazı arastırmacılar tarafından eka-polonyum olarak adlandırılmıstır. Geçici olarak ununheksiyum biçiminde kullanılan elementin adı IUPAC tarafından ...

                                               

Moskoviyum

Moskoviyum, atom numarası 115 olan süper ağır yapay bir kimyasal elementtir. Daha önceleri Rusya’da yapılan çalısmalarda bulunan ununpentiyum elementi Uluslararası Temel ve Uygulamalı Kimya Birliği tarafından geçici olarak isimlendirilmisti. Simd ...

                                               

Neodimyum

Neodimyum, atom sayısı 60, atom ağırlığı 144.3 olan, seryumdan daha sert, 6.96 yoğunluğunda bir element. havada kolayca oksitlenen gümüs-beyazı renkte nadir bir metalik elementtir. Periyodik tabloda 3B geçis metallerinin bir alt serisini olustura ...

                                               

Neon

Neon, periyodik tablonun 8-A grubunda yer alan soy gazdır. Doğada dağılmıs olarak ve çok küçük yüzdelerde, yalnızca atmosferde değil, aynı zamanda yeraltından çıkan doğal gazların bilesiminde de bulunur.Kuru havanın, hacim olarak %0.0018ini olust ...

                                               

Nihoniyum

Nihonyum ya da eski adıyla Ununtriyum, atom numarası 113 olan bir kimyasal elementtir. Yapay bir element olan Ununtriyumun sembolü Uut olup diğer adı eka-talyumdur. Zayıf metallere geçici olarak dahil edilmistir. 1 Subat 2004te Rusyanın Dubna seh ...

                                               

Niyobyum

Niyobyum, sembolü Nb, atom numarası 41 olan kimyasal elementtir. Atom ağırlığı 92.90638 g/mol, Öz kütle ağırlığı Yoğunluğu 8.57 g/cm³ rengi oda kosullarında metalik gridir. Oda kosullarında katı halde bulunur. D-blok elementi olup, bir metaldir. ...

                                               

Paladyum

Paladyum, Pd isaretiyle bilinen, platine benzer, atom no: 46 ve atom ağırlığı: 106.42 olan kimyasal element. 1803te William Hyde Wollaston tarafından bulunan Kıymetli metallerden sayılır.Paladyum metali gruptaki metallerin en değerlisidir. Beyaz ...

                                               

Polonyum

Polonyum, simgesi Po, atom numarası 84, kütle numarası 210 olan, ilk radyoaktif kimyasal elementtir. Marie Curie ve Pierre Curienin 1898de bulduğu polonyum, uranyumdan 400 kat daha radyoaktif ve en tehlikeli radyasyon türü olan alfa radyoaktivite ...

                                               

Prometyum

Prometyum, atom numarası 61, atom ağırlığı 145 olan, nadir topraklar grubundan ve yapay bir elementtir.Prometyum 61 Sembolü: Pm Atom numarası: 61 Atom ağırlığı: 145 Periyodik cetveldeki grubu: Grup Adı: Lantanit Periyodik cetveldeki periyodu: 6 P ...

                                               

Rutherfordiyum

Rutherfordiyum, rutherfordyum ya da Kurçatovyum, Albert Ghiorso tarafından 1969 yılında bulunmus geçis elementlerinden biri. Atom numarası 104 olan element, Rf veya Ku harfleriyle sembolize edilmistir. Nötron sayısı ise 157dir. Doğada bulunamaz, ...

                                               

Selenyum

Selenyum, atom numarası 34, kütle numarası 78.96 olan, periyodik cetvelin 4. periyodunda 6a grubunda bulunan element. 6anın 3. cü elementidir. Selenyum ilk olarak 1817 yılında Jöns Jakob Berzelius ve Johan Gottlieb Gahn tarafından kesfedilmistir. ...

                                               

Sezyum

Sezyum, atom numarası 55 olan, alkali metaller grubuna ait bir kimyasal element. Element oda sıcaklığında katı olsa da 28 °Cde erimektedir. Sezyuma doğada ender rastlanır. Gümüsümsü altın renklidir ve metalik yapıdadır. Element, Robert Wilhelm Bu ...

                                               

Talyum

Talyum, periyodik element tablosunda 3A grubunda yer alan, atom numarası 81, atom ağırlığı 204.39 olan metal elementi. Ilk kez 1862 yılında Claude Auguste Lamy ve Sir William Crookes tarafından ayrı kesfedilmistir. Erime noktası 305.5 °C ve kayna ...

                                               

Tennesin

Tennesin veya Ununseptiyum, periyodik tabloda atom numarası 117 ve sembolü Ts olan kimyasal elementtir. Elektrik bakımından iletkendir, ancak sıcaklığı çok az bir derecede iletir. Element 7A grubunda ve 7.periyotta yer alır. Hızlandırılmıs kalsiy ...

                                               

Terbiyum

Terbiyum, atom numarası 65, atom ağırlığı 159 olan, çok ender bulunan bir element. Tb sembolüyle gösterilen, nâdir toprak metallerinden bir element. Periyodik tabloda IIIB grubunda bulunur. Metalik terbiyum gümüs beyazı renktedir. Ancak havada ok ...

                                               

Toprak alkali metal

Alkalinler ya da Toprak Alkali Metaller: Periyodik tablonun bastan ikinci grubunda yer alan elementlerdir. Sıklıkla beyaz renkli olup, yumusak ve islenebilir yapıdadırlar. Alkali metallerden daha az tepkimelere girmeye eğilimli karakterde olmalar ...

                                               

Tulyum

Tulyum, atom numarası 69, atom ağırlığı 168.9, yoğunluğu 9.3 olan, yaklasık 1500 °Cde eriyen nadir element. Tulyum elementi gümüs, altın ya da kadmiyum gibi nadir görülen, en az bulunan elementlerden biridir. Parlak, gümüsi bir renktedir. Nemden ...

                                               

Tungsten

Tungsten veya diğer adıyla volfram, atom numarası 74, atom ağırlığı 183.85 olan ve kimyasal simgesi W ile gösterilen, yoğunluğu 19.3 g/cm³ olan, 3482 °Cde eriyebilen kimyasal bir element. Çok sert, ağır, çelik gri ya da beyaz renkte geçis metalle ...

                                               

Unbiseptiyum

Unbiseptiyum, 127 atom numarasına sahip, henüz üretilmemis varsayımsal bir kimyasal element. Süperaktinitler sınıfına dahil olacak elementin, 127 elektron ve proton ile 209 nötrona sahip olması ve 8. periyotta yer alması beklenmektedir. Unbisepti ...

                                               

Vanadyum

Vanadyum, sembolü V olan 23 atom numaralı kimyasal element. Sert, gümüsi gri renkli, sünek bir geçis metalidir. Andrés Manuel del Río tarafından 1801 yılında vanadinit mineralinin 3 Cl) analizi sırasında kesfedildi ve erythronium adı verildi. Anc ...

                                               

Adrenalin

Adrenalin veya epinefrin, böbreküstü bezlerinin iç kısımları tarafından öz bölgede salgılanan bir hormondur. Doğada bu hormonun görevi, organizmayı acil harekete hazırlamaktır. Etkisini, nabzın atısı, kanın iç organlar ve deriden kaslara sevk edi ...

                                               

Akarisit

Akarisit, adındanda anlasılacagı gibi akarların kontrolünde kullanılan kimyasal ilaçlara verilen isimdir. Benzil benzoat bu kimyasal maddelerden biridir. Avrupa’da" Acarosan” ismiyle satılmaktadır. Daha çok tarımda kullanılmasına rağmen evdeki ha ...

                                               

Alfa-PVP

Alfa-pirolidinopentiofenon ; kısaca alfa-pvp veya jargon adıyla flakka, C 15 H 21 NO formülüne sahip çok tehlikeli sentetik bir uyusturucudur. Ilk kez 1960lı yıllarda sentezlenen madde halk arasında "zombi hapı" olarak da bilinmektedir. Paranoya ...

                                               

Amfetamin

Amfetamin narkolepsi ve dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu dahil çesitli bozuklukların tedavisinde, kilo kontrolünde, istah azaltıcı olarak kullanılan sentetik bir uyarıcıdır. Özellikle DEHB tedavisinde ilaç olarak yaygın kullanımları se ...

                                               

Amikasin

Amikasin aminoglikozid grubu bir antibiyotiktir ve bakteriyel enfeksiyonların farklı türlerinin tedavisinde kullanılır. Amikasin bakteriyel 30S ribozomal alt birine bağlanarak etki eder. Bakteriyel mRNA da yanlıs okunmaya neden olur ve bu sayede ...

                                               

Antidepresan

Antidepresan, depresyon ya da distimi gibi rahatsızlıkları dindirmek için kullanılan psikiyatrik ilaç, besin maddeleri veya bitkisel maddeler için kullanılan terimdir. Bupropiyon, monoamin oksidaz inhibitörü, trisiklik antidepresan ve seçici sero ...

                                               

Antienflamatuvar

Antienflamatuvar, enflamasyonu ve ödemi azaltan maddelerin ve tedavilerin ortak adı. Antienflamatuvar ilaçlar analjeziklerin yaklasık yarısını olustururlar. Enflamasyonu azaltarak ağrıyı azaltmayı amaçlarlar. Iltihap, fiziksel, kimyasal ya da biy ...

                                               

Antimitotik

Antimitotik, hücre çoğalmasını durdurabilen bir ilaçtır. Mitozu türlü dönemlerinde durdurarak hücrenin çoğalmasını engeller. Bazıları ise alkil etkisi yaparak bazı protein bilesikleriyle birlesir ve deoksiribonükleik asit DNA yapısını değistirirl ...

                                               

Antipsikotik

Antipsikotik ya da nöroleptik ilaçlar basta sizofreni olmak üzere psikozların tedavisinde kullanılan ilaçlardır. Temelde psikotik belirtilerle giden ruhsal ve organik hastalıkların sağaltımında kullanılan moleküllerdir. Sınıfın ilk temsilcisi klo ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →