★ Free online encyclopedia. Did you know? page 213                                               

Âbide Mutahhara Hatun

Mevlânâ Rûminin Sultan Veledden olan torunu, Germiyanoğlu Süleyman Sahın esi, Yıldırım Bayezidin üçüncü esi olan Devletsah Hatunun annesidir. Annesi Fatma Hatundur. Hızır ve Ilyas adında iki çocuğu daha vardır.

                                               

Balıklı Tekkesi

Balıklı Tekkesi, Kütahyanın Balıklı Mahallesinde bulunan 14. yüzyıl eseri tekke. Bu bina sekil itibarıyla Kütahyadaki binaların en eskilerinden olup aynı sehirdeki Takkeciler Camii ile yakın zamanda yapılmıstır. Sonradan tekke yapılmıstır. 1750de ...

                                               

Bekir Sıtkı Pasa Medresesi

Bekir Sıtkı Pasa Medresesi, 1819 senesi sonunda Anadolu Eyaleti Valisi Bekir Sıtkı Pasa tarafından Kütahya Çukur Mahallede Hancı zâde Çarsısı içerisinde yaptırılan medrese. Aynı mahalde bir Kadîrî Tekkesi ve kahvehane arasında bir de mescit bina ...

                                               

Can Mirza Pasa

Can Mirza Pasa, Osmanlı devlet adamı. 1657 senesinde Anadolu valisi oldu. Köprülü Mehmed Pasanın aleyhtarı olarak Osmanlı Devletine isyan eden Abaza Hasan Pasaya katıldı ve 300 kadar askeri Kütahya halkı tarafından katledildi. Bu sırada hükûmet t ...

                                               

Celaleddin Ergun Çelebi

Mevlana Muhammed Celaleddin-i Ruminin 2. göbekten torunudur. Yani Muhammed Celaleddin-i Ruminin büyük oğlu Sultan Veledin kızı Âbide Mutahhara Hatunun torunu olması sebebiyle soyu Mevlânâya dayanır. Babası Ilyas Pasa, annesi Âbide Melek Hatun, de ...

                                               

Çukur Çesme Camii

Çukur Çesme Camii, Kütahyanın Börekçiler Mahallesinde bulunan 16. yüzyıl eseri cami. Ilk cami 1550 yılında kethüdalık görevi yapan Tahsin isminde biri tarafından yaptırılmıstır. Evvelce ahsap iken 1967 yılında halkta toplanan yardımlarla Gümüsköy ...

                                               

Demirtaspasa Camii

Timurtaspasa Camii, Kütahyada cami. Küçük Bedesten yakınında yer almaktadır. Sarı Timurtas Pasa tarafından Kütahya muhafızlığı sırasında 1389da yaptırılmıstır. 1672 senesinde Kütahyayı ziyaret etmis olan Evliya Çelebi, caminin cemaatinin çok olup ...

                                               

Hacı Ilyas Pasa

Hacı Ilyas Pasa, Osmanlı devlet adamı. Aslen Balıkesirlidir. Karesi bölgesinde bas gösteren suhte ve celali isyanlarını bastırarak ün kazanmıstır. 1623de Anadolu Beylerbeyi olmustur. Hafız Ahmed Pasa nın yanında Iran seferine katıldı. 1626da Rume ...

                                               

Hadım Ibrahim Pasa

Hadım Ibrahim Pasa, Anadolu ve Rumeli beylerbeyliği ile Kubbealtı vezirliği görevlerinde bulunmus Osmanlı devlet adamı. Yavuz Sultan Selimin en küçük kızı Fatma Sultanın üçüncü ve son esidir.

                                               

Hatuniye Camii, Kütahya

Hatuniye Camii, Kütahyanın Mecidiye Mahallesinde bulunan 15. yüzyıl eseri cami. Caminin kitabesi 1650-1651 senesini gösteriyorsa da bu tarih tamir ve minaresinin yapıldığı tarihtir. Balıklı Tekkesi Seyhi Muslihiddin Efendinin kız kardesi Rabia Ha ...

                                               

Kaditler Camii

Kaditler Camii, Kütahyanın Cemalettin Mahallesinde bulunan Osmanlı eseri cami. Cami, ismini altında bulunan kuru kafalardan almaktadır. 1835 yılında tek katlı olarak yaptırılmıs, 1847de Sehreküstü Mahallesi ahalisinden Hacı Abdil bin Mehmed taraf ...

                                               

Karagöz Ahmet Pasa Camii

Karagöz Ahmed Pasa Camii, Anadolu Beylerbeyi Karagöz Ahmed Pasanın Sahkulu isyanında sehit olmasından sonra vasiyeti üzerine esi Sah-ı Devran binti Abdullah tarafından 1511 yılında yaptırılmıstır. Caminin doğu kapısı yanındaki pencere kemer oymas ...

                                               

Koca Abdi Pasa

Koca Abdi Pasa, Osmanlı devlet adamı. Pasazâde Ali Pasanın oğludur. 1774te Anadolu valisi oldu. 1776da Kütahya ahalisinin sikayetleri üzerine Diyarbekir valiliğine nakledildi ve yerine Aydın muhassılı Hazinedar Ali Pasa Anadolu valisi atandı. 178 ...

                                               

Küpecik

Küpecik, Kütahyada Ramazan aylarında gerçeklestirilen folklorik bir olaydır. Kütahya’da uzun bir zamandan beri devam edegeln bir oyundur ve çocuklar tarafından Ramazan ayında oynanır.

                                               

Kütahya Ali Pasa Camii

Seyyid Ali Pasa Camii, Kütahyada Anadolu Eyaleti Valisi olarak bulunan Kürt Ali Pasa tarafından medresesi ile beraber 1796da yaptırılmıstır. Ilk yapılısında cami ile birlikte on iki hücreli bir medrese ile sıbyan mektebinin bulunduğu ve geçirdiği ...

                                               

Kütahya Hükûmet Konağı

Kütahya Hükûmet Konağı, 1907 M. 1325 H. tarihinde Kütahya Mutasarrıfı olan Giritli Ahmed Fuad Pasa tarafından kârgir olarak yaptırılmıstır. Restore edilerek Adalet Sarayı olarak kullanılmaktadır. Konak daha önce bu alanda bulunan Germiyanoğulları ...

                                               

Kütahya Kalesi

Kütahya Kalesi, Kütahya sehrinde Bizanslılardan kalma kale. Bizans imparatorları sehre hakim yüksek ve sarp bir tepe üzerine sato yaptırarak buraları burçlarla tahkim etmisler ve satoyu iki kat sur içerisine almıslardır. Kütahya Kalesi, mavi ve k ...

                                               

Kütahya Meydan Camii

Arslan Bey Camii, Kütahyanın Meydan Mahallesinde bulunan 15. yüzyıl eseri cami. Caminin kitabesi yoktur. Evliya Çelebi camiyi "Bey Camii" olarak ismlendirmistir. Camiyi Osmanlı ümerasından Bicaroğlu Arslan Bey yaptırmıstır. Arslan Bey, Çelebi Meh ...

                                               

Kütahya Ulu Camii

Kütahya’da bulunan tek padisah camidir. Vakfa Sultan Bayezid Yıldırım Han Camii Serifi olarak kayıtlıdır. 48x26 m. ebadında Kütahya’nın en büyük camisidir. Sehzade Yıldırm Bayezid Germiyan beyi Süleyman Sah’ın kızı Devletsah Hatun ile evlendiğind ...

                                               

Kütahya Yesil Cami

Kütahyada Eski Hükûmet Konağı civarında olan bu camiyi ilk olarak 1689dan önce Kütahya mütesellimi Receb Ağa ahsap olarak yaptırmıstır. Daha sonra mescit harap olduğundan, vakfı olmamasından dolayı 1749 ve 1752 senelerinde Anadolu Eyaleti Valisi ...

                                               

Kütahyalı Hacı Ali Pasa

Kütahyalı Seyyid Hacı Ali Pasa, Osmanlı devlet adamı. Kütahyalıdır. Babası Hacı Mirzade Hacı Mustafa Ağadır. Abdurrahman Nureddin Pasanın babası, Münir Nurettin Selçukun dedesidir. Kapıcıbası rütbesiyle mütesellimlik ederek yetistikten sonra 1843 ...

                                               

Kütahyalı Hüseyin Pasa

Babasının ismi Hamza, dedesinin ismi Abdullahtır. Esi Rabia Hanımdır. Bacanağı Mühürdarzâde Hafız Hüsnü Efendi, kız kardesi Hafize Hanımdır. Kendisinin evladı olmamıstır, kız kardesinden yeğenleri vardır.

                                               

Malkoçoğlu ailesi

Malkoçoğulları, adı Malkoç Bey olan ve I. Murad döneminden itibaren özellikle Balkan ülkelerine yapılan akınlarda görev yapmıs bir akıncı beyinin soyundan gelen aile mensuplarına verilen addır. Malkoçoğulları 14. - 15. ve 16. yüzyıllarda etkin ol ...

                                               

Mehmed Cemil Pasa

Resitpasazade Mehmet Cemil Pasa, Osmanlı devlet adamı. Abdülaziz devrinde kısa süre Hariciye Nazırlığı yapmıstır. Tanzimat Devri’nin ünlü devlet adamı Koca Mustafa Resid Pasa’nın oğludur.

                                               

Kütahya Mevlevîhânesi

Kütahya Mevlevîhânesi, veya Erguniye Mevlevîhânesi Kütahya ilinin Merkez ilçesine bağlı Börekçiler Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, Mevlevî tarıkatı dergâhı.

                                               

Molla Bey Camii

Molla Bey Camii, Kütahyanın Pirler Mahallesinde bulunan Osmanlı devri eseri cami. Kütahya esrafından Müfti zade Ibrahim Ethem Bey tarafından 1855te yaptırılmıstır. Ibrahim Ethem Bey camiyi esi Esma Hanım için, kütüphaneyi babası Abdurrahman Efend ...

                                               

Saadettin Camii

Saadettin Camii, Kütahyanın Pirler Mahallesinde bulunan cami. Vakfiyelerde Seâdet Camii olarak geçse de son tamir kitabesinde "Saadettin Camii" olarak yazıldığından dolayı bu isimle anılır. Caminin bulunduğu yerde ilk olarak Hezâr Dînârînin bir m ...

                                               

Tas Vakfiye

Tas Vakfiye, Kütahyada Ulu Cami karsısındaki Çini Müzesinde bulunan, II. Yakub Han Çelebi tarafından 1411de yazdırılan kitabedir. Uzunluğu 3.30 metre, genisliği 2.10 metre, 34 satırdır. Ancak alt tarafı toprak altında kalmıs ve bozulmus olduğu iç ...

                                               

Türk Ahmed Pasa

Türk Ahmed Pasa, Osmanlı devlet adamı. Adana beylerbeyi görevinden sonra 1714 sonlarında Anadolu Beylerbeyi oldu. 1715 yılında Sadrazam Silahdar Damat Ali Pasa komutasında gerçeklesen Mora Seferine katıldı. Bu seferde Anapoli, Modon ve Menekse gi ...

                                               

Baç Köprüsü

Baç Köprüsü, Mersin ilinin Tarsus ilçesinde yer alan tarihi bir köprüdür. Bizans imparatoru I. Justinianus tarafından yaptırılmıstır. Orta Çağda köprüden geçenlerden baç adı altında vergi alınmakta olusu sebebiyle, halk arasında "Baç Köprüsü" ola ...

                                               

Emirler Ören Yeri ve Kent Ormanı Müzesi

Emirler Ören Yeri ve Kent Ormanı Müzesi Mersin’in kuzeyinde, Toros Dağları güney yamaçlarında yer alır. Bu mekan Mersin için bir seyir terası durumundadır. Emirler köyü yakınlarında ve 36°49′33″K 44°29′51″D koordinatlarındadır. Kent merkezine 13 ...

                                               

Kilikyadaki Roma yolu

Yolun antik zamanda Kilikyayı Kapadokyaya bağlayan ana yolun parçası olduğu düsünülmektedir. Yolun kuzey ucu muhtemelen Niğde ilindeki Tuvana antik sehrinin bir parçası olan günümüzdeki Bahçeli beldesinde bulunmaktadır. Güney ucuysa önemli bir an ...

                                               

Meydancık Kalesi

Meydancık Kalesi, Mersinin Gülnar ilçesinde yer alan kale yerlesimi kalıntıları. Kalenin orijinal adı Hititçe olan Kiršudur. Osmanlı döneminde ise Beydili Kale olarak adlandırılmakta idi.

                                               

Pasa Türbesi

Pasa Türbesi Mersin ili Erdemli ilçesi kırsal alanında bulunan bir türbedir. Ildeki en eski Türk eserlerinden biridir. Türbe Mersini batıya bağlayan devlet karayolu kuzeyinde ve deniz sahiline yakın bir noktada 36°28′36″K 34°10′15″D koordinatları ...

                                               

Tarsus Müzesi

Müze Muaffak Uygur caddesi üzerinde yer alan 75. yıl Kültür Merkezi içinde ve 36°54′52″K 34°53′18″D koordinatlarındadır. Gözlükule Höyüğü müzenin doğusunda yer alır.

                                               

Yelbiz Kalesi

Yelbiz Kalesi, Türkiyenin Mersin sehrinde yer alan bir kale kalıntısıdır. Kale Mersin ilinin Bozyazı ilçesinde 36°08′41″K 33°00′50″D koordinatlarında yer almaktadır. Bozyazının kuzey doğusunda 600 m 2.000 ft yüksekliğindeki bir tepe üzerinde yer ...

                                               

Büyükesence Orhan Camii

Büyükesence Orhan Camii, Sakarya ili, Erenler ilçesi sınırlarında bulunan, çantı tekniği ile yapılmıs cami. Cami orijinal bir erken dönem Osmanlı mimarisi örneğidir. Cami, Sakarya-Düzce karayolunun, 5. kmsinden, kuzeye ayrılan yol üzerindeki Büyü ...

                                               

Orhan Cami (Adapazarı)

Orhan Camii, Adapazarı sehir merkezinde Orhan Gazi adına yapılmıs camii. Kesme tastan yapılan camii dikdörtgen planlıdır. Orhan Gazinin komutanlarından Konuralp Bey bölgede Bizansın küçük kalelerini fetheder. Sulak ve ormanlık bir alana Türkmenle ...

                                               

Samsun tarihi

Samsun tarihi, tarih öncesi dönemde Eski Tas Çağına kadar uzanır ve buradaki ilk yerlesik topluluğun izlerine günümüzden yaklasık 7 bin yıl önce rastlanmıstır. Yerlesim geçmisi MÖ 60.000 yılına dek uzanan Samsuna yerlesen ilk topluluk MÖ 5000-350 ...

                                               

Karussa

Carussa ya da Karussa, ayrıca Carusa ya da Karusa olarak ta söylenir, Polichnion olarak ta bilinir, Paflagonyanın Karadeniz sahilinde ve Sinopun 150 Stadyum güneyinde Yunan ticaret yeridir. Pseudo-Scylaxın periplusunda ve Gaius Plinius Secundus t ...

                                               

Tokat Kalesi

Tokat Kalesi, yapım tarihi ve hangi medeniyet tarafından yapıldığı bilinmeyen kermen. Kaleye ait en eski izler 5 ya da 6. yüzyıla ait olup kalenin bu yıllarda var olduğu bilinmektedir. Yapının insa edildiği kayalıklar doğal bir kale özelliğine sa ...

                                               

Sam Kusatması (1400)

Timur, Cengiz Handan bu yana en güçlü Orta Asya yöneticilerinden biriydi. Uzun ve amansız mücadelelerle, Moğol Imparatorluğunu yeniden insa etmeye çalıstı. 1399un bitmesinden önce Timur, Memluk sultanı Nasir-ad-Din Faraj ile bir savas baslattı ve ...

                                               

Bakü tramvay hattı

8 Subat 1924te Baküde elektrikli tramvay hattı hizmete açılmıstır. Bu hat Ocak 2004e kadar toplu tasımada kullanılmıstır. 2012 yılının Subat ayında Azerbaycan hükümeti sekiz yıl önce kullanımdan kalkan ve sökülen Bakü tramvay hattını yenilemeyi p ...

                                               

Londra tarihi

Ingiltere ve Birlesik Krallıkın baskenti olan Londra nın tarihi 2000 yılı askın bir süredir. O dönemde dünyanın en önemli finans ve kültür baskentlerinden biri haline geldi. Vebaya, yıkıcı yangına, iç savasa, hava bombardımanına, terörist saldırı ...

                                               

Akkavuk Mescidi

Mescit, küçük bir orta çağ kilisesi ya da sapelinin bulunduğu bir alan üzerinde insa edilmistir. 1895 yılı itibarıyla bugünkü mescidin yerinde daha küçük, Arabahmet suyundan faydalanan bir mescit olduğu kaydedilmistir. Bu mescit Abu Kavuk Mehmet ...

                                               

Deveciler Hanı (Lefkosa)

Deveciler Hanı, Lefkosanın en eski ve büyük hanlarından biriydi. Osmanlı döneminden kalan han, adını develerin hana yüklerini indirmesinden almıstır ve günümüzde Kuzey Lefkosada yer almaktadır. Ayasofya Camii ile Belediye Pazarının toptancılar bö ...

                                               

Kumarcılar Hanı

Kumarcılar Hanı, halk arasında Seyyar Çalgıcılar Hanı ya da Kemaneciler Hanı olarak da bilinir, Kuzey Lefkosa, KKTCde, Asmaaltı Meydanının kuzeyinde yer alan tarihi bir handır. Osmanlı döneminde adada insa edilen 18 handan birisidir. Lefkosadaki ...

                                               

Mamikonyan

Mamikonyan veya Mamikonean, 4. ve 8. yüzyıllar arasında Ermeni siyasetine hakim olmus aristokrat bir hanedandı. Hanedan üyeleri Tayk, Taron, Sason ve Bagrevand basta olmak üzere Ermeni yerlesimlerini yönetti. Hanedanın koruyucu azizi Hovhannes Ka ...

                                               

Ançabadze Hanedanı

Ançabadze ayrıca Açba olarak da bilinir, bir Abhaz-Gürcü ailesi ve Abhazyadan gelen en eski soylu evdir. Ançabadze ailesinin kökenleri Abasgianın erken ortaçağ yönetici ailesine dayanmaktadır. 15. yüzyılın sonlarında Gürcistan Krallığının dağılma ...

                                               

Tavdgiridze ailesi

Tavdgiridze ailesi, 14. yüzyıldan beri bilinen Gürcü kökenli aristokrat ailedir. 16. yüzyıla kadar Osmanlı yönetimine giren Gürcistanın güney illerinde yasamaktaydılar. Osmanlı isgaliyle beraber ailenin çoğu üyesi Kartli, Imereti ve Guria gibi ni ...

Encyclopedic dictionary

Translation
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →